Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Mødemateriale

KKR Syddanmark holder som udgangspunkt fem møder om året.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Mødedatoer

  2023

  • Tirsdag den 7. februar
  • Fredag den 21. april
  • Tirsdag den 20. juni
  • Mandag den 4. september
  • Tirsdag den 21. november

  2024

  • Mandag den 5. februar
  • Tirsdag den 16. april
  • Onsdag den 19. juni
  • Tirsdag den 3. september
  • Mandag den 18. november

  2025

  • Fredag den 7. februar
  • Onsdag den 9. april
  • Tirsdag den 17. juni
  • Onsdag den 3. september
  • Onsdag den 22. oktober 

  2026

  • Konstituerende møde Onsdag d 21. januar 

  Mødemateriale 2024

  KKR Syddanmark holdt møde den 16. april og drøftede blandt andet:

  • Det kommunale beredskab
  • Fremtidens kollektive mobilitet
  • De kommende økonomiforhandlinger

  Se dagsorden, referat og bilag fra mødet nedenfor.

  KKR Syddanmark havde møde den 5. februar.

  KKR Syddanmark fik besøg af indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde og             

  drøftede derudover blandt andet:

  • Den kommende økonomiforhandling
  • Pædagogdimensionering for studieåret 2024/2025  

  Se dagsorden, referat og bilag fra mødet nedenfor:                     

  Mødemateriale 2023

  KKR Syddanmark havde møde den 21. november og drøftede følgende:

  • Fremtidens velfærd
  • Partnerskabet mellem KKR, UCSYD og UCL
  • Botilbudskapacitet på det specialiserede socialområde

   

  KKR Syddanmark havde møde den 4. september og drøftede blandt andet følgende:

  • Samarbejde med SDU                        
  • Klimaalliancen – det fremadrettede perspektiv     
  • Fordeling af lærepladser på SOSU-uddannelserne 2024.

  Se dagsorden, referat, bilag og slides fra mødet nedenfor:

   

  KKR Syddanmark holdte møde den 20. juni og drøftede blandt andet:

  • Sundhedssamarbejdet i Syddanmark                       
  • Fælles handlemuligheder på det specialiserede socialområde
  • Fordeling af flygtninge i Syddanmark i 2024

  Se dagsorden, referat, bilag og slides fra mødet nedenfor:

  KR Syddanmark holdte møde den 21. april 2023.

  På mødet drøftede KKR Syddanmark blandt andet:

  • Fælleskommunalt fokus på det specialiserede socialområde
  • Kommunernes økonomiske råderum
  • KKR Syddanmarks indspil til Erhvervsfremmestrategi 2024-2027

  Se dagsorden, referat, bilag og slides fra mødet nedenfor:

  KKR Syddanmark holdt møde den 7. februar 2023.

  På mødet drøftede KKR Syddanmark blandt andet:

  • DK 2030 Syddansk klimasamarbejde
  • Initiativerne på beskæftigelsesområdet med afsæt i regeringsgrundlaget
  • Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde
  • Styrkelse af det fælleskommunale sundhedssamarbejde.

  Se dagsorden, referat, bilag og slides fra mødet nedenfor:

  Mødemateriale 2022

  KKR Syddanmark holdt møde den 21. november 2022.

  På mødet drøftede KKR Syddanmark blandt andet:

  • Energiforsyning        
  • Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde                 
  • Resultatkontrakter 2023 med Erhvervshusene       
  • Partnerskabsaftale mellem UCSYD, UCL og KKR.

  Se dagsorden, referat og bilag fra mødet nedenfor:

  KKR Syddanmark holdt møde den 7. september 2022.

  På mødet drøftede KKR Syddanmark blandt andet:

  • De kommunale frihedsforsøg
  • Rammeaftale 2023-2024
  • Sundhedsområdet.

  Se dagsorden, referat og bilag fra mødet nedenfor:

  På mødet drøftede KKR Syddanmark blandt andet:

  • Styrket samarbejde om rekruttering og fastholdelse                      
  • Politisk arbejdsgrundlag 2022-2026
  • Arbejdet hos Den Sociale Investeringsfond             
  • Fordeling af flygtninge 2023.

  Se dagsorden, referat og bilag til mødet nedenfor:

  KKR Syddanmark drøftede blandt andet:

  • Politisk arbejdsgrundlag for KKR Syddanmark
  • Dimensionering af pædagoguddannelsen 2022-2023
  • Sundhedssamarbejdet – herunder de nye sundhedsklynger
  • Udpegning af medlemmer til erhvervshusenes bestyrelser

  Se dagsorden, referat og bilag fra mødet nedenfor:

  KKR Syddanmark holdt konstituerende møde den 24. januar 2022.

  På mødet valgte KKR Syddanmark nyt formandskab, ligesom der blev udpeget repræsentanter for kommunerne til en række regionale fora.

  Se dagsorden, referat og bilag for mødet nedenfor:

  Mødemateriale 2021

  KKR Syddanmark drøftede blandt andet:

  • Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne
  • Godkendelse af resultatkontrakt med Syddansk EU-kontor SDEO
  • Godkendelse af resultatkontrakter med Erhvervshus Sydjylland og Erhvervshus Fyn
  • De nye sundhedsklynger
  • Proces- og tidsplan for valg og konstituering af KKR 2022 – 2026

   Se dagsorden, referat og bilag til mødet nedenfor: 

  KKR Syddanmark drøftede blandt andet: 

  • Kollektive handlemuligheder på det specialiserede socialområde
  • Ny femårig aftale og fordeling af lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne
  • Ny samarbejdsaftale om intravenøs behandling
  • Input til ny resultatkontrakt med Det Syddanske EU-kontor
  • Resultatkontrakt med Erhvervshus Sydjylland og Erhvervshus Fyn

  Se dagsorden, referat og bilag til mødet nedenfor:

  KKR Syddanmark holdte møde den 9. juni 2021.

  KKR Syddanmark drøftede blandt andet:

  • Status for arbejdet i Syddansk EU-kontor
  • Fordeling af flygtninge 2022
  • Status fra de syddanske vækstteams
  • Evaluering af KKR Syddanmark i denne valgperiode.

  Se dagsorden, referat og bilag til mødet nedenfor:

  KKR Syddanmark holdt møde den 20. april 2021.

  KKR Syddanmark drøftede blandt andet:

  • Fremtidens ældreservice
  • Kommende lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne
  • Indspil til et sammenhængende Danmark
  • Regeringens nye vækstteams med fokus på lokale erhvervsfyrtårne

  Se dagsorden, bilag og referat til mødet nedenfor:

  KKR Syddanmark holdt møde den 5. februar 2021

  KKR Syddanmark drøftede blandt andet:

  • Oplæg om flere og nye hænder til velfærdssektoren
  • Godkendelse af dimensionering på pædagoguddannelsen 2021
  • Godkendelse af resultatkontrakter med Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland.

  Se dagsorden, bilag og referat til møder nedenfor:

  Mødemateriale 2020

  KKR Syddanmark har afholdt møde den 11. november 2020.

  På mødet drøftede KKR Syddanmark blandt andet:

  • KL og Danske Regioners fælles pejlemærker for fremtidens sundhedsvæsen
  • Status på DK2020 og den regionale organisering
  • Socialområdet - social- og indenrigsminister Astrid Krag deltog med et oplæg.

  Se dagsorden, bilag og referat fra mødet nedenfor: 

  KKR Syddanmark har afholdt møde den 8. september 2020.

  På mødet drøftede KKR Syddanmark blandt andet:

  • Klimasamarbejde på tværs – DK2020
  • Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde
  • Tre centrale udmeldinger – national koordinering
  • Sundhedssamarbejdet og Sundhedskoordinationsudvalgets kommunale rolle

   Se dagsorden, bilag og referat fra mødet nedenfor.

  KKR Syddanmark har afholdt møde den 17. juni 2020.  

  På mødet drøftede KKR Syddanmark blandt andet:

  • Status på erhvervshusene 2019
  • Klimasamarbejde på tværs
  • Fordeling af flygtninge 2021
  • Sundhedssamarbejdet.

  Se dagsorden og bilag til mødet nedenfor.

  I lyset af den aktuelle situation på sundhedsområdet med COVID-19 skydes KKR-møderne i april, så møderne i juni udvides. Bliver der behov for at afklare hastende sager, vil der blive en skriftlig høring/tlf. runde.

  Konkret betyder det, at næste KKR-møderunde er fra tirsdag den 16. juni til og med fredag den 19. juni.

  Næste møde i KKR Syddanmark finder sted onsdag den 17. juni 2020.

  KKR Syddanmark afholdt møde den 4. februar 2020.

  På mødet drøftede KKR Syddanmark blandt andet:

  • Mental sundhed
  • Dimensionering på pædagoguddannelsen 2020/2021
  • Tværkommunale klimasamarbejder.

  Se dagsorden, referat og bilag til mødet nedenfor:

  Mødemateriale 2019

  KKR Syddanmark havde møde den 6. november 2019.

  På mødet drøftede KKR Syddanmark blandt andet:

  • Styring på det specialiserede socialområde
  • KL's strategiske klimaarbejde og kommende udspil
  • Resultatkontrakter med erhvervshusene 2020.

  Se dagsorden, referat og bilag fra mødet herunder:

  KKR Syddanmark har afholdt møde den 10. september 2019.

  På mødet havde KKR Syddanmark en temadrøftelse om rekruttering og fastholdelse på SOSU-området.

  På mødet drøftede KKR Syddanmark blandt andet:

  • Proces for EU-kontorets fremtidige retning
  • Resultatkontrakter med erhvervshusene 2020

   Se dagsorden og bilag for mødet herunder:

  KKR Syddanmark afholdte møde den 21. juni 2019.

  På mødet drøftede KKR Syddanmark blandt andet:

  • Status på nyt erhvervsfremmesystem og de regionale erhvervsfremme strategier
  • Temadrøftelse om handlingsorienterede klimaplaner
  • Fordeling af flygtningetallet 2020   
  • Fordeling af SOSU-dimensionering 2020-2021.

  Se dagsorden og bilag for mødet herunder:

  KKR Syddanmark afholdt møde den 25. april 2019.

  På mødet i KKR Syddanmark blev blandt andet drøftet:

  • Syddanmarks demografiske udfordringer
  • Resultatkontrakter for erhvervshusene
  • Bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi
  • Kommunal krisestyring

  Se dagsorden og bilag for mødet herunder:

  KKR Syddanmark mødtes den 4. februar 2019.

  På mødet drøftede KKR Syddanmark blandt andet:

  • Dimensionering af pædagoguddannelsen 2019
  • Rammeaftale og resultatkontrakt for erhvervshusene
  • Kommunal medfinansiering
  • Initiativer i forhold til rekruttering og dimensionering på social- og ældreområdet

  Se dagsorden, referat og bilag for mødet herunder:

  Mødemateriale 2018

  KKR Syddanmark afholdt møde den 14. november 2018.

  KKR Syddanmark har på sit møde den 14. november 2018:

  • Drøftet implementering af Erhvervsfremmeloven
  • Besluttet at forlænge resultatkontrakt med EU kontoret til og med 2020
  • Besluttet at etablere en satellit til Børnehus Syd
  • Udpeget medlemmer til Erhvervshusenes bestyrelser

  Se dagsorden, referat samt bilag for mødet herunder:

  KKR Syddanmark holdt møde den 14. september 2018.

  På mødet drøftede KKR Syddanmark blandt andet:

  • Visioner for Sundhedsaftalen 2019-2022
  • Det nye erhvervsfremmesystem
  • Kattegatforbindelsen
  • Røgfri fremtid

  Se dagsorden, referat samt bilag for mødet herunder:

  KKR Syddanmark holdt møde den 19. juni 2018.

  På mødet blev blandt andet drøftet følgende:

  • Erhvervsfremme
  • Ankestyrelsens afgørelser
  • SOSU- og PAU-dimensionering for 2019

  Se dagsorden, referat samt bilag nedenfor:

  KKR Syddanmark holdt møde den 19. marts 2018.

  På mødet blev blandt andet drøftet følgende:

  • Integrationsudspil fra KL
  • FGU
  • Pædagogdimensionering for studieåret 2018/2019

  Se dagsorden, referat samt bilag for mødet nedenfor:

  KKR Syddanmark holdt konstituerende møde den 25. januar 2018.

  På det konstituerende møde i KKR Syddanmark blev valgt følgende formandskab: Formand, borgmester H.P. Geil (V) Haderslev. Næstformand, borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, (A) Middelfart.

  Der blev desuden udpeget repræsentanter til en række regionale fora.

  Se dagsorden, referat samt bilag fra mødet nedenfor:

  Sidst opdateret: 24. april 2024