Gå til hovedindhold
Social
Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling

Kommunerne har allerede dygtige og engagerede medarbejdere og ledere på det specialiserede socialområde. Men det er et komplekst område, som kræver stærke faglige kompetencer. Derfor har vi brug for at fastholde et kontinuerligt fokus på god ledelse og kompetenceudvikling af vores medarbejdere.

Indhold

  Myndighedsledernetværket er et samarbejde mellem KL og kommunerne, der har til formål at styrke og udvikle kvaliteten af det kommunale myndighedsarbejde på voksensocialområdet. Dette sker bl.a. ved sparring, faglige drøftelser og vidensdeling kommunerne imellem. Myndighedsarbejdet fokuserer på, hvordan omstillingen, som det specialiserede socialområde disse år gennemgår, bedst muligt understøttes.

  Læs om  ledernetværket

  For at understøtte kvaliteten i kommunernes myndighedssagsbehandling har KL, Komponent og Inge Louv oprettet et ledernetværk på børnehandicapområdet. På netværksdagene får du informationer om ny lovgivning, gennemgang af vigtige princip-meddelelser, fælles faglige drøftelser og mulighed for at danne netværk med kolleger fra andre kommuner. 

  Læs mere om ledernetværket på børnehandicapområdet her

  Social- og Boligstyrelsen, Social- og Indenrigsministeriet og KL udbyder sammen et ledernetværk på området for udsatte børn og unge. Fokus er at styrke den tværfaglige og helhedsorienterede indsats og at opnå et stærkt ledelsesfokus for at få faggrupperne omkring de udsatte børn og unge og deres familier til at tænke og arbejde samlet og helhedsorienteret.

  Du kan læse mere om ledernetværket på det udsatte børn og ungeområde

  Ankestyrelsen tilbyder forskellige former for undervisning og sparring, som har til formål at skabe udvikling inden for social- og beskæftigelsesområdet og formidle viden.

  Du kan læse mere på ast.dk

  I Task Force forløbene samarbejder Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen om at fremme læring og faglig kapacitetsopbygning i kommunerne. Task Force forløbene omhandler området for udsatte børn og unge og handicapområdet for børn og for voksne.

  Du kan læse mere om Task forcen på handicapområdet på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

  Du kan læse mere om Task forcen på udsatte børn og ungeområdet på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

  På børne og voksenområdet yder VISO’s fagkonsulenter rådgivning om socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen. Det drejer sig bl.a. om sager med samarbejdsvanskeligheder, komplekse problemstillinger og langvarige forløb. I rådgivningen er fokus rettet mod fire pejlemærker for god kvalitet herunder inddragelse af borgeren, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning herpå. 

  Du kan læse mere om rådgivning på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

  Sidst opdateret: 28. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Rigmor Lond

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3238

  E-mail: ril@kl.dk