Gå til hovedindhold
Social
Børn og unge
Digitalisering og teknologi

Rapport om sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge (2019)

Projektet "Sammenhængende Borgerforløb" viser, at man kan tage et komplekst område som udsatte børn og unge, identificere behovene for datadeling og muliggøre datadelingen i praksis ved at tage udgangspunkt i rammearkitekturen. På den måde tilgodeser man et fælles behov blandt børn, forældre og fagpersoner for bedre at kunne dele information, og hermed skabe it-understøttet sammenhængende indsats på tværs af alle involverede personer og instanser.

Indhold

  KL har netop afsluttet projektet "Sammenhængende borgerforløb", som har vist, at det er muligt at sikre bedre sammenhæng for borgerne og bedre koordinering mellem de involverede myndigheder ved hjælp af den fælleskommunale rammearkitektur.

  Det tilskrives rammearkitekturens generiske begreber (byggeblokke), der kan indeholde samt strukturere specifikke begreber fra de forskellige aktørers fagligheder og systemer. Et eksempel herpå er en diagnose fra lægen og et notat fra læreren om, hvordan det går i skolen. Både diagnosen og notatet beskriver oplysninger om, hvordan barnet har det. Begge passer derfor ind i det generiske begreb (byggeblokken) "Tilstand".

  Når forskellige typer af data kobles til samme generiske begreb, så bliver det muligt at samle og sidestille data, så borgeren eller en fagperson kan danne sig et overblik over alle de informationer, der handler om barnets tilstand, også selvom lægen og læreren i sagens natur beskriver tilstand med forskellige termer.

  Projektet har således demonstreret, at en udvekslingsmodel baseret på den fælleskommunale rammearkitektur kan bruges som en udvekslingsstandard på tværs af social- og sundhedsområdet til at dele information om udsatte børn og unge mellem relevante fagpersoner og borgere.

  Resultaterne fra projektet, herunder udvekslingsmodellen for udsatte børn og unge, er frit tilgængeligt for alle interesserede. It-leverandører kan med afsæt i projektets leverancer bygge videre på resultaterne og derigennem udarbejde egne løsninger ved at anvende byggeblokkene og den fælleskommunale rammearkitektur.

  Projektet "Sammenhængende borgerforløb – erfaringer ved deling af data med brug af den fælleskommunale rammearkitektur" er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og den private leverandør Symmetric.

  Den afsluttende rapport kan hentes nedenfor.

  Sidst opdateret: 4. januar 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Susse Kolster

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3823

  E-mail: skl@kl.dk