Gå til hovedindhold
Børn og unge

SFO- og klubtilbud

I Danmark er der en lang tradition for, at børn og unge benytter sig af SFO-og klubtilbud. De er en unik arena for fællesskaber, demokratisk dannelse og det at lære at mestre livet.

Indhold

  Kommunerne er ansvarlige for at tilbyde SFO-, fritids- og klubtilbud til børn og unge. Tilbuddene spiller en vigtig rolle i arbejdet med at skabe stærke fællesskaber. De kan skabe sammenhæng mellem skole og fritid og understøtte børn og unges trivsel og læring i løbet af hele dagen. 

  SFO-, fritids- og klubområdet er mangfoldigt. Tilbuddenes indhold, organisering og formål varierer, da de er tilpasset børn og unges behov i den enkelte kommune.

  KL har i samarbejde med kommuner, forskere og praktikere formuleret 13 pejlemærker for kvalitet i SFO- og klubtilbud.

   

   

  Pejlemærkerne peger på fem ting, som er vigtige at arbejde med, hvis man ønsker at styrke kvaliteten:

  Styring og ledelse

  Det er vigtigt med lokalpolitisk fokus på kvalitet i SFO- og klubtilbud og tæt samarbejde ml. forvaltning, skoleledere og SFO- og klubledere.

  Fritidspædagogik

  Børnenes og de unges perspektiv er afgørende at inddrage. De skal møde voksne, som arbejder systematisk med at skabe stærke relationer til og mellem børnene i fysiske rammer, som giver deltagelsesmuligheder for alle.

  Trivsel og fællesskaber

  Skolen og SFO- og klubtilbuddene bør arbejde systematisk sammen om at give alle børn og unge oplevelsen af at have adgang til og høre til i fællesskaberne i fritiden.

  Faglig ledelse og evalueringskultur

  Den faglige ledelse skal understøtte medarbejdernes professionelle dømmekraft. Det er vigtigt med stærke professionelle fællesskaber og en systematisk evalueringskultur i SFO- og klubtilbuddene.

  Overgange 

  I overgangen fra børnehave til SFO og mellem de forskellige fritidstilbud i løbet af skoletiden skal børn opleve fritidstilbud, hvor der er trygge rammer, aktiviteter som sikrer deltagelsesmuligheder for alle, og hvor de oplever, at de voksne kender deres baggrund og behov.

  KL samarbejder tæt med aktører og organisationer på området om at sikre gode rammer for høj kvalitet i fritids- og klubtilbud.

  Du finder relevante links til lovgivning mv. samt relevante dokumenter nedenfor.

  BUPL og KL har sammen undersøgt, hvordan pædagoger,  ledere og kommuner arbejder med at skabe kvalitet i SFO- og klubtilbud. 

  Med afsæt i undersøgelsen er der lavet  inspirationsmateriale, som består af rapporten ”Pædagogisk kvalitet i SFO- og klubtilbud”, en række refleksionsspørgsmål og tre inspirationsvideoer, hvor man kommer helt tæt på pædagoger og lederes daglige pædagogiske praksis og faglige refleksioner. 

  Find inspirationsmaterialet på Viden På Tværs hjemmeside 

  Sidst opdateret: 1. november 2023

  Links

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk

  Chefkonsulent

  Freya Sloth Hansen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3645

  E-mail: frsh@kl.dk