Gå til hovedindhold
Børn og unge

Stærke børnefællesskaber

At skabe stærke, inkluderende børnefællesskaber er en opgaver, der fylder på både dagtilbuds- og folkeskoleområdet. På denne side kan du læse mere om arbejdet med at skabe stærke børnefællesskaber og herunder, hvordan der arbejdes med det i forhold til integrationsopgaven.

Indhold

  KL mener, at stærke børnefællesskaber er udgangspunktet for børns læring og trivsel. Kommunerne skal sikre læring, trivsel og deltagelse i fællesskaber i dagtilbud og skole, således at alle børn får gode livsmuligheder. Løsninger i læringsmiljøet skal både tale ind i fællesskabet, samtidig med at der bliver taget hånd om det enkelte barns udfordringer.

  Der er behov for, at der følges tæt op på det enkelte barns læring, trivsel og deltagelsesmuligheder. Hvis der ikke er progression, skal indsatsen justeres/ændres. Der skal således være et øget fokus på kvaliteten af det tilbud, som barnet får.

  Arbejdet med stærke børnefællesskaber er en investering. Det kræver helhed og sammenhæng på børne- og ungeområdet på tværs af forvaltningsområderne. Det betyder, at tidlig indsats er helt centralt, hvorfor det er vigtigt, at der også er fokus på dagtilbuddet.

  Der er også behov for, at der ses mere fleksibelt og differentieret på samspillet mellem inklusion og segregeret tilbud. Det er i samspillet mellem inklusion og segregerede tilbud samt i samarbejdet med psykiatrien i regionerne, at der er et potentiale. Det betyder, at det er vigtigt at have en plan for, hvornår og hvordan børn i specialtilbud kan komme tilbage til almenmiljøet.

  Forældrene spiller en helt centralt rolle, de skal opleve, at der bliver taget professionelt hånd om deres børns udfordringer, og børnene selv skal inddrages i valg af indsatser.

  Kommunerne arbejder på forskellig vis med at finde fleksible løsninger, som giver elever med særlige behov mulighed for at få deres undervisning tæt på det almene miljø som muligt.

  KL har samlet en række kommunale eksempler, som viser den mangfoldighed der er i arbejdet med mellemformer.