Gå til hovedindhold
Social
Voksne

Hjemløse

Hjemløsheden i Danmark er faldende. Den seneste hjemløsetælling viser, at antallet af hjemløse er faldet fra ca. 6.431 i 2019 til ca. 5.789 i 2022.

Indhold

  Ifølge Serviceloven skal kommunerne tilbyde hjemløse midlertidigt ophold på forsorgshjem, samt tilbyde en helhedsorienteret handleplan, der ud over støtte til at finde en bolig også skal omfatte støtte til at løse den enkeltes sociale problemer. I de seneste år har flere kommuner iværksat indsatser for bekæmpelse af hjemløshed, og flere har påvist markante positive resultater.

  På denne side kan du læse mere om kommunernes forpligtigelser på hjemløseområdet, samt hvilke ydelser og rettigheder udenlandske borgere har. Herunder om man klage over ikke at blive indskrevet eller udskrevet?

  Udover samarbejdet med "De Hjemløses Landsorganisation" og "God Løsladelse" har KL et samarbejde med LOCHI, som er et fagligt netværk for ledere og chefer i offentlige hjemløshedsindsatser med fælles interesse for at omsætte nationale og kommunale strategier samt koordinere indsatsen for hjemløshedsarbejdet i Danmark.
  Gratis medlemskab. Kontakt jmay@aarhus.dk for mere information.

  Med Finansloven 2020 blev det besluttet at tilbyde vederlagsfri tandpleje til de mest udsatte borgere i samfundet gennem en socialtandplejeordningen. Den primære målgruppe for ordningen er gadehjemløse, som ofte er udfordrede af dårlig mundsundhed og som af mange forskellige grunde kan have vanskeligt ved at benytte sig at de øvrige tandplejeordninger. En del kommuner har gennem flere år med stor succes haft tilbud særligt målrettet denne gruppe af borgere. At blive smertefri og kunne bruge sit tandsæt til både at spise og smile gør en kæmpe forskel. Disse indsatser har været finansierede af satspuljemidler og har reelt manglet en hjemmel i sundhedsloven.

  Socialtandplejeordningen trådte i kraft den 1. juli 2020 og KL følger implementeringen af ordningen efter aftale med Sundhedsministeriet. Den første status er blevet udarbejdet i efterår 2021/vinter 2022 og følger indsatsen i dens første leveår.

  Statusrapport

  Hjemløsereformen Housing First har til formål at afskaffe langvarig hjemløshed. KL afholdt den 22. juni 2023 et webinar for kommunale medarbejdere for at formidle indholdet af reformen og understøtte implementeringen i kommunerne. Du finder slides fra webinaret nederst på siden under 'Dokumenter', og kan se eller gense webinaret via nedenstående link:

  Omlægningen af hjemløseindsatsen - rammer og samarbejdet i kommunen (vimeo.com)

  Webinar vedr. ydelser, der understøtter Housing First, blev afholdt den 22. august 2023 Find slides fra webinaret nederst på siden under 'Dokumenter'. Se webinaret her:

  Omlægningen af hjemløseindsatsen - ydelser der understøtter housing først (vimeo.com)

  Hjemløsereformen blev vedtaget den 3. maj med ikrafttræden den 1. oktober 2023

  Hjemløsereformen

  Et af de vigtigste elementer i reformen er omlægningen af refusionen, hvor staten ikke længere yder refusion for herbergsophold, men for hjælp ydet efter Housing First principperne i eget hjem.

  I praksis betyder det, at der i en overgangsperiode kun vil være refusion for 120 dages ophold på herberg, som efter overgangsperioden skæres ned til 90 dages ophold.

  Under de følgende sider vil du kunne læse mere om reformen og gense de webinarer KL har afholdt samt de slides, der er blevet brugt.

  Sidst opdateret: 30. november 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Rafai Atia

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3486

  E-mail: raf@kl.dk