Gå til hovedindhold
Forvaltning og ledelse
Velfærd

Mere ledelse - Mindre detailstyring - Bedre velfærd

Kommunaldirektørforeningen, Kommunale Velfærdschefer, Børne- og Kulturchefforeningen, Kommunalteknisk Chefforening, Økonomidirektørforeningen og KL giver i oplægget forslag til retning på og anbefalinger til, hvor der skal skrues op for ledelse, når blikket er rettet mod kvalitet og værdi for borgerne. Oplægget er tænkt som et arbejdsredskab til de drøftelser, som alle kommuner har om de aktuelle udfordringer, som kommunerne står overfor og nye muligheder.

Indhold

  Kommunernes ledelse og styring skal håndtere de aktuelle udfordringer, som kommunerne står overfor. Det fælles oplæg fra chefforeningerne og KL peger på fire indsatser, der skal skrues op for:

  • Styrk fokus på kvalitet og resultater
  • Skru op for helhedsløsninger
  • Skru op for faglig ledelse
  • Styrk samspillet med civilsamfundet.

  'Fire veje med anbefalinger' giver et oversigtsbillede af de samlede anbefalinger i oplægget, og kan være god til at bruge som afsæt for samtaler i direktionen eller på langs/tværs af ledelseskæden. 

  Figur: Fire veje med anbefalinger

  Der er mange kommunale erfaringer at trække på, når man søger inspiration. Nedenfor kan der findes 14 kommunale eksempler, der skiller sig ud enten ved metoden eller ved gode resultater i arbejdet med at styrke kvalitet og resultater. 

  Hjørring Kommune: Resultatfokus i direktionen

  Direktions- og chefniveauet i Hjørring Kommune kobler driftsresultaterne direkte ind i arbejdet i toppen af ledelseskæden. Store økonomiske investeringer i udvikling og forandring af faglige indsatser har skærpet fokus på kvalitet og resultater gennem hele ledelseskæden.

  Kolding Kommune: Ledelsesfællesskab om kvalitet i dagtilbud

  Kvaliteten i dagtilbud er et hovedtema i kommunens ledelsesfællesskab, der både går på langs af ledelseskæden og på tværs af dagtilbuddene. Kolding arbejder med en netværksmodel, hvor kvalitet og udvikling er et fælles ansvar i gruppen af dagtilbudsledere. 

  Gladsaxe Kommune: Evaluering som redskab til kvalitetsudvikling

  Familieafdelingen har siden 2018 arbejdet konsekvent med evaluering som afsæt for udvikling af kvalitet og bedre resultater for udsatte børn. Borgerne inddrages i evalueringen, der bidrager til bedre resultater, men også til en læringskultur og til fagligt fællesskab.

  Middelfart Kommune: Fælles strategi gennem klimaledelse

  Helhedsindsatser forudsætter bredt ejerskab i hele organisationen. Kommunalbestyrelsen og direktionen i Middelfart har forankret klimadagsordenen i den daglige drift på tværs af organisationen. 

  Ballerup Kommune: Borgerens ønsker og drømme fremfor systemets perspektiv

  Se på kommunen udefra med borgerens blik. Det er vejen til helhedsløsninger i Ballerup, der har vedtaget ni principper for, hvordan alle medarbejdere på tværs møder borgerne. 

  Assens Kommune: Familieperspektiv som tværgående metode

  Assens udvikler et fælles fagligt perspektiv gennem metodefællesskab på tværs af familieafdelingen, socialafdelingen og jobcenteret.

  Aarhus Kommune: Kompetenceudvikling i helhedsindsatser

  I ”Opgang til opgang” projektet i Aarhus, blander medarbejderne roller for at møde borgerne med et helhedsblik. Derfor er kompetenceudvikling integreret i arbejdet med helhedsindsatser.

  Viborg Kommune: Reduktion af kommunens ledelsesspænd

  De faglige ledere er kommet tættere på medarbejderne i Viborg efter en markant reduktion af ledelsesspændet. Kvaliteten i kommunens service er vokset og medarbejdertilfredsheden er øget. Samtidig er der fjernet administrativt bøvl fra skrivebordene. 

  Aalborg Kommune: Frigør tid til faglig ledelse i dagtilbuddene

  De faglige ledere på dagtilbudsområdet i Aalborg har fået mere rum til at lede det faglige. Kommunen har arbejdet med at fjerne nogle af de opgaver, der trækker lederne væk fra ledelse af det faglige. 

  Køge Kommune: Stærkere fagligt ledelsesfællesskab på ældreområdet

  Køge har brugt en negativ medieomtale af kvaliteten på ældreområdet som en katalysator for udvikling af et stærkt fagligt ledelsesfællesskab på langs og tværs af ledelseskæden. Kvalitet og forandring er omdrejningspunkt for ledelsesfællesskabet.

  Herning Kommune: Virksomheder og kommunen deler arbejdskraft

  I Herning samarbejder medarbejdere, kommune og virksomhed om en årskadence for beskæftigelsen, hvor arbejdskraften udvikles og deles. 

  Horsens Kommune: Læring fra klasselokale til virksomhed

  I Horsens er samspil med virksomhederne indbygget i læringsforløbene i folkeskolens 7., 8. og 9. klasse. Det forudsætter administrativ opbakning og tætte samarbejdsrelationer. 

  Faaborg-Midtfyn Kommune: Værdi for virksomhederne og flere i job

  Kommunalbestyrelse og Erhvervsråd vil skabe løsninger i fællesskab, der har værdi for virksomhederne og borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Det forudsætter omstilling af mindset i jobcenter og involvering af hele ledelseskæden. 

  Esbjerg Kommune: Virksomheder som fundament for ungeindsatsen

  Projektet ”Energi til hinanden” skaber gode resultater for unge. Den faglige metode er tætte relationer og fællesskab, men forudsætningen for at lykkes er et godt virksomhedssamarbejde.

  Til brug for drøftelser i kommunens ledelseskæde om det lokale arbejde med anbefalingerne til hver af de fire veje, kan den enkelte leder gennemføre en mindre test ved at klikke eller scanne QR-koderne under kasserne med anbefalinger i oplægget 'Mere ledelse - Mindre detailstyring - Bedre velfærd.

  Her kan man give sin vurdering af, hvor potentialet i kommunen ligger. Resultaterne af testen kan indgå i en drøftelse enten i direktionen, i lederforum eller på langs/tværs af ledelseskæden.