Gå til hovedindhold
Økonomi

Økonomiaftaler

Hvert år forhandler KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

    Aftale om kommunernes økonomi 2024

    Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifterne samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning og yderligere finansiering. Det skal bemærkes, at aftalerne indgås for kommunerne under ét. 

    Med aftalen for 2024 korrigeres den kommunale serviceramme med i alt 1,4 mia. kr. Der er heri taget højde for, at regeringen ønsker at reducere den kommunale administrationsudgifter frem mod 2023, herunder med 0,7 mia. kr. i 2024. Den kommunale serviceramme udgør i 2024 samlet set 305,4 mia. kr. inkl. reguleringer i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet og øvrige reguleringer på bloktilskudsaktstykket. Med aftalen afsættes endvidere i alt 19,3 mia. kr. i 2024 til kommunale anlæg som fx daginstitutioner, skoler, plejehjem, veje, renoveringer mv. Heraf udgør 0,2 mia. kr. et ekstraordinært løft til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet.