Gå til hovedindhold
Sundhed
Børn og unge

Børnedatabasen

Børnedatabasen er et centralt register, der samler informationer fra forebyggende helbreds- og funktionsundersøgelser af børn foretaget af den kommunale sundhedstjeneste.

Indhold

  Børnedatabasen indsamler alle informationer fra helbreds- og funktionsundersøgelser som er blevet indberettet til Sundhedsdatastyrelsen. Forebyggende helbreds- og funktionsundersøgelser foretages i barnets første leveår af sundhedsplejersker i eget hjem, hvorefter barnet i sin undervisningspligtige alder, bliver undersøgt i følge bl.a. de lovbestemte ind- og udskolingsundersøgelser, i skolen af sundhedsplejersker eller kommunalt ansatte læger. 

  Alle danske forældre bliver tilbudt forebyggende helbreds- og funktionsundersøgelser af deres børn. I barnets første leveår foretages undersøgelserne af sundhedsplejersker i eget hjem. Når barnet er i den undervisningspligtige alder foretages de fleste undersøgelser, bl.a. de lovbestemte ind- og udskolingsundersøgelser, i skolen af sundhedsplejersker eller kommunalt ansatte læger. Informationerne fra disse helbreds- og funktionsundersøgelser bliver indberettet til Sundhedsdatastyrelsen og samlet centralt i Børnedatabasen.

  Børnedatabasen indeholder data om:

  • udsættelse for tobaksrøg i hjemmet (registreret ved sundhedsplejerskens etableringsundersøgelse)
  • varighed af fuld amning (registreret af sundhedsplejersker)
  • barnets vægt (registreret af praktiserende læger og kommunalt ansatte læger og sundhedsplejersker)
  • barnets højde (registreret af praktiserende læger og kommunalt ansatte læger og sundhedsplejersker).

  Formålet med Børnedatabasen er at samle oplysninger om børns helbred i en national database, som gør det muligt for kommuner, regioner og staten at følge de danske børns sundhedstilstand og prioritere forebyggelsesindsatsen. Derudover kan de enkelte kommuner sammenligne sig med landets øvrige kommuner og måle effekten af indsatser i forhold til fx overvægt eller amning.

  Registeret blev oprettet i 2009, men da det først blev obligatorisk for kommunerne at indberette til Børnedatabasen i slutningen af 2011, er data bedst dækkende fra 2012 og frem.

  Børnedatabasen bliver opdateret ugentligt. Når praktiserende læger, kommunalt ansatte læger eller sundhedsplejersker har foretaget en forebyggende helbreds- og funktionsundersøgelse af et barn, indberettes resultaterne fra undersøgelsen til Børnedatabasen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI).

  Sidst opdateret: 17. oktober 2023

  Kontakt

  Programleder

  Morten Ejlersen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3908

  E-mail: moe@kl.dk