Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre

Afbureaukratisering og oprydning i dokumentation

KL og kommunerne arbejder med Program for Afbureaukratisering og enklere og mere hensigtsmæssig dokumentation.

Indhold

  Program: Afbureaukratisering og mere enkel og hensigtsmæssig dokumentation

  Nedenfor kan du se nærmere om mål og indsatser vedrørende afbureaukratisering og enklere og mere hensigtsmæssig dokumentation på sundheds- og ældreområdet i kommunerne:

  Afbureaukratisering og enklere og mere hensigtsmæssig dokumentation.pdf

  KL og KOMBIT er i gang med en forenkling af Fælles Sprog III

  Forenkling af Fælles Sprog III

  KL og PA Consulting har iværksat en analyse.

  Analysens formål er at afdække medarbejderes faktiske brug af omsorgssystemer, bl.a. med et fokus på anvendelse af Fælles Sprog III, og hertil bidrage til konkrete løsningsforslag, som kan effektivisere arbejdsgange, hvor der dokumenteres, og styrke værdien i brugen af Fælles Sprog III lokalt og fælleskommunalt. Analysen er gennemført med afsæt i log-data fra omsorgssystemerne i fire kommunernes udkørende pleje og sygepleje. På baggrund af analysens resultater er der primo 2023 igangsat endnu en analyse (del 2), som bl.a. har til formål at styrke datagrundlaget. Her deltager yderligere 10 kommuner.

  Dokumentationspraksis i den kommunale ældrepleje.pdf

  Dokumentation i kommunerne og afbureaukratisering er et emne, der fylder meget i den politiske debat og særligt i valgkampen. Ønsket for at reducere i unødig dokumentation og afbureaukratisere er tilsvarende stort i kommunerne.

  Derfor afholdt KL et webinar om oprydning i dokumentation for alle de kommuner, som ønskede at tage hul på processen med størst muligt effekt.

  På webinaret blev præsenteret tre tilgange til oprydning i dokumentation på sundheds- og ældreområdet.

  På webinaret blev bl.a. fortalt om, hvordan Københavns Kommune, med en bestilling fra politisk hold, har arbejdet med at gennemgå alle regler på sundheds- og ældreområdet med henblik på at fjerne unødige regler. Vi hørte også fra Gladsaxe Kommune, der arbejder med at samle alle vejledninger og instrukser centralt via en webløsning og Sønderborg Kommune, der, sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed, har arbejdet med kvalitet og forenkling i dokumentation.

  Materiale fra webinaret

  De tre oplægs visuelle præsentationer finder du her:

  Gladsaxe Kommune - Præsentation - KL's Webinar om Oprydning i dokumentationen.pdf

  SUF Københavns Kommune - Præsentation - KL's Webinar om Oprydning i dokumentationen.pdf

  Sønderborg Kommune, Kvalitet og Forenkling - Præsentation - KL's Webinar om Oprydning i dokumentationen.pdf

  Se eller gense webinaret

  Webinaret er optaget og tilgængeligt via dette link:

  Oprydning i dokumentation (vimeo.com)

  Du kan også se webinaret nedenfor:

  KL afholdt fredag d. 22. marts 2024 et webinar, som afspejlede kommunernes fokus på afbureaukratisering på det kommunale sundheds- og ældreområde . Der er i den forbindelse særligt fokus på at minimere unødig dokumentation. PA Consulting og KL har sammen med en række kommuner dykket helt ned i den daglige dokumentation, og set på, hvad og hvordan medarbejderne henholdsvis dokumenterer, læser op på borgere, og finder overblik. 

  På webinaret fortalte ældrechef, Jeanette Rokbøl fra Favrskov Kommune fortæller om, hvordan vi kan forbedre arbejdsgange og lette dokumentationen ved at se nærmere på, hvad det egentligt er medarbejderne gør i hverdagen.

  Se eller gense webinaret

  Webinaret er optaget og kan ses eller genses på siden linket herunder:

  Webinar om afbureaukratisering på sundheds- og ældreområdet

  Sidst opdateret: 10. april 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Mia Francis Ferneborg

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3246

  E-mail: mfrf@kl.dk