Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre

Afbureaukratisering og oprydning i dokumentation

KL og kommunerne arbejder med Program for Afbureaukratisering og enklere og mere hensigtsmæssig dokumentation.

Indhold

  Programmet består af en række spor og indsatser, der har fokus på:

  • Dokumentationsøjeblikket: Et simplere FSIII. Det er lettere for medarbejderne at dokumentere.
  • Læseøjeblikket: Det er lettere for medarbejderne at orientere sig. Har fokus på brugergrænseflade.
  • Lokal forankring og data i centrum: Hvordan vi arbejder med dokumentation lokalt og hvordan data anvendes til kvalitetsudvikling m.v.
  • Større gennemsigtighed i forhold til de statslige tilsyn: Fx Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Nedenfor kan du se nærmere om mål og indsatser vedrørende afbureaukratisering og enklere og mere hensigtsmæssig dokumentation på sundheds- og ældreområdet i kommunerne:

  Afbureaukratisering og enklere og mere hensigtsmæssig dokumentation.pdf

  Dokumentation i kommunerne og afbureaukratisering er et emne, der fylder meget i den politiske debat og særligt i valgkampen. Ønsket for at reducere i unødig dokumentation og afbureaukratisere er tilsvarende stort i kommunerne.

  Derfor afholdt KL et webinar om oprydning i dokumentation for alle de kommuner, som ønskede at tage hul på processen med størst muligt effekt.

  På webinaret blev præsenteret tre tilgange til oprydning i dokumentation på sundheds- og ældreområdet.

  På webinaret blev bl.a. fortalt om, hvordan Københavns Kommune, med en bestilling fra politisk hold, har arbejdet med at gennemgå alle regler på sundheds- og ældreområdet med henblik på at fjerne unødige regler. Vi hørte også fra Gladsaxe Kommune, der arbejder med at samle alle vejledninger og instrukser centralt via en webløsning og Sønderborg Kommune, der, sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed, har arbejdet med kvalitet og forenkling i dokumentation.

  Materiale fra webinaret

  De tre oplægs visuelle præsentationer finder du her:

  Gladsaxe Kommune - Præsentation - KL's Webinar om Oprydning i dokumentationen.pdf

  SUF Københavns Kommune - Præsentation - KL's Webinar om Oprydning i dokumentationen.pdf

  Sønderborg Kommune, Kvalitet og Forenkling - Præsentation - KL's Webinar om Oprydning i dokumentationen.pdf

  Se eller gense webinaret

  Webinaret er optaget og tilgængeligt via dette link:

  Oprydning i dokumentation (vimeo.com)

  Du kan også se webinaret nedenfor:

  Under Kommunernes Digitaliseringsprogram (Delprogram 3 om Sammenhængende Velfærdsforløb) har KL og PA Consulting i samarbejde med en række kommuner udarbejdet en analyse af dokumentationspraksis på det kommunale ældreområde.

  Analysens formål er at afdække medarbejderes faktiske brug af omsorgssystemer, bl.a. med et fokus på anvendelse af Fælles Sprog III, og hertil bidrage til konkrete løsningsforslag, som kan effektivisere arbejdsgange, hvor der dokumenteres, og styrke værdien i brugen af Fælles Sprog III lokalt og fælleskommunalt. Analysen er gennemført med afsæt i log-data fra omsorgssystemerne i fire kommunernes udkørende pleje og sygepleje. På baggrund af analysens resultater er der primo 2023 igangsat endnu en analyse (del 2), som bl.a. har til formål at styrke datagrundlaget. Her deltager yderligere 10 kommuner.

  Dokumentationspraksis i den kommunale ældrepleje.pdf

  Sidst opdateret: 20. november 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Mia Francis Ferneborg

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3246

  Email: mfrf@kl.dk