Gå til hovedindhold
Folkeskole
Børn og unge

En varieret og motiverende skoledag

Der er mange ting, som har betydning, når man som skole og kommune vil skabe rammer for god og afvekslende undervisning.

Indhold

  Det handler bl.a. om, hvordan man arbejder med varierede undervisningsmetoder og virkelighedsnære problemstillinger, og hvordan man inddrager elevernes perspektiv og samfundet omkring skolen. 

  Det handler også, hvordan man organiserer skolens ledelse og medarbejdere og fx arbejder med faglig ledelse, teamstruktur, co-teaching og rammer for evaluering og feedback. 

  Samtidig har indretning af skolens lokaler og uderummet også stor betydning for rammerne for skoledagen. Ligesom at praktiske ting som skema-struktur og forskudte pauser kan have betydning. 

  KL har samarbejdet med en række kommuner og skoler om, hvordan man via prøvehandlinger kan skabe mere variation i skoledagen og mere motiverende undervisning for flere elever.

  Skoler og forvaltninger har arbejdet med prøvehandlinger for at teste nye – både organisatoriske og pædagogiske – veje at gå for at skabe undervisning, som motiverer flere børn og unge.

  Nogle har lavet forsøg med co-teaching og tættere sammenhæng mellem special- og almentilbuddene. Andre har arbejdet med projektbaseret undervisning, elevinddragelse og motivation.

  Erfaringerne fra kommunernes arbejde er bl.a., at prøvehandlinger bidrager til at:

  • Forpligte både ledere og medarbejdere på opgaven med at skabe forandringer på den korte bane
  • Dele udviklingsopgaver op i mindre dele og gøre dem konkrete og overskuelige
  • Tydeliggøre behovet for faglig ledelse, da roller og ansvar beskrives og kræver opfølgning fra både ledelse og medarbejderes side

  Prøvehandlinger er en innovationsmetode, som alle kan benytte sig af – måde lærere, pædagoger, skoleledelse og forvaltning. Det er en systematisk undersøgelse, som man gennemfører midt i hverdagen, og som man ikke på forhånd ved, hvordan virker. Her tester man idéer og hypoteser af, justerer til undervejs og afprøver igen.

  Prøvehandlinger kan være små eksperimenter gennem nogle uger, men de kan også bestå af prøveforløb over længere tid. Erfaringerne fra forsøgene evalueres, og erkendelserne bruges til at træffe valg i forhold til ny praksis.

  På den måde kan prøvehandlinger være med til at skærpe opmærksomheden på, hvordan man kan skabe gode organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for ”udviklingsrum” for ny praksis. Både på den enkelte skole og i samarbejdet mellem forvaltning og skoler.

  Figur: Prøvehandlingens elememnter

  KL har bedt en række kommuner, skoleledelser og organisationer om at lave korte videoer, hvor de fortæller om, hvordan man kan arbejde struktureret med at skabe en mere varieret og motiverende skoledag. Videoerne findes længere nede på siden.

  Desuden har KL lavet skabeloner, som forvaltninger og skoler kan bruge til at beskrive prøvehandlinger og handleplaner. Skabelonerne er et enkelt redskab til at definere og planlægge prøvehandlinger. 

  Skabeloner

  Svendborg Kommunes erfaringer med at understøtte en varieret og motiverende skoledag

  Nanna Lohman er skole- og uddannelseschef i Svendborg Kommune. I videoen giver hun et indblik i, hvordan de i kommunen arbejder med varieret skoledag gennem et tæt samarbejde med skoleledelser og forvaltning.

  Danske Skoleelever om elevinddragelse 

  I nedenstående video fortæller Danske Skoleelever om betydningen af elevinddragelse og hvad det kan gøre for elevers motivation. 

  Erfaringer med projektbaseret læring på Mølleskolen i Skanderborg Kommune (fire videoer) 

  1. Elevernes motivation

  Skoleleder Kristian Toft deler ud af sine erfaringer med at arbejde med elevernes motivation på Mølleskolen i Ry. Deres mål er, at eleverne skal være lige så motiverede ved udgangen af 9. klasse, som da de startede i skole på 0. årgang, og at alle børn trives fagligt og socialt. 

  2. Lærernes motivation 

  Kristian Toft fortæller om Møllevangsskolens tiltag, der skal klæde lærerne på til skolens arbejde med projektbaseret læring.

  3. Eksempel på projektdag

  I videoen præsenterer Kristian Toft et eksempel på Møllevangsskolen, hvor eleverne lærer at arbejde med aktiv problemløsning. 

  4. Ledelse og organisering af en motiverende skoledag

  Skoleleder Kristian Toft og viceskoleleder Morten Lomborg fortæller om, hvordan de som ledelse skaber organisatoriske rammer for det eksperimentelle og tværfaglige, samt hvordan de varetager de pædagogiske ledelsesopgaver, der vedrører undervisningen. 

  Bevægelse i skolen 

  Generalsekretær i Dansk Skoleidræt, Bjørn Friis Neerfelt, giver konkret bud på, hvordan man som kommune kan understøtte, at skolerne får en større grad af fokus på implementering af idræt og bevægelse i skoledagen. 

  Erfaringer fra Helsingør Kommune med at understøtte åben skole 

  Forvaltning, ledelse og ressourcepersoner fra skolerne i Helsingør Kommune fortæller om, hvordan de skaber systematik og sammenhæng i arbejdet med at åbne folkeskolen op mod det lokale kulturliv. 

  Få mere inspiration til, hvordan den understøttende undervisning, åben skole, bevægelse og praksisnær undervisning kan bidrage til en mere varieret skoledag på:

  KL's temaside for elementer i den varierede og motiverende skoledag

  Sidst opdateret: 9. april 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Freya Sloth Hansen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3645

  E-mail: frsh@kl.dk