Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver

Konsulentydelser

KL Arbejdsgiver og Jura yder bistand på konsulentbasis til de danske kommuner og virksomheder, der følger KL's overenskomster. Rådgivningen er forankret i KL’s unikke kendskab til kommunernes opgaver, udfordringer og aktuelle virkelighed. Læs mere om vores ydelser nedenfor.

Indhold

  Få rådgivning af KL Arbejdsgiver og Jura

  Oplæg om følgende temaer

  Ledelse og arbejdsgiverrollen

  Kunne et indlæg om KL’s syn på arbejdsgiverrollen og ledelse være et relevant indspark i jeres debat?

  Distanceledelse

  Hvordan udøver man hensigtsmæssigt ledelse, når leder og medarbejder er fysisk langt fra hinanden?

  Områdeledelse

  Hvordan kan man optimere områdeledelse?

  Ledelse, effektivisering og organisationsudvikling

  Hvad er de nye tendenser indenfor ledelse og organisationsudvikling, og hvordan kan I bruge den viden til at udvikle og effektivisere jeres organisation?

  Arbejdsmiljø og trivsel

  Vil I høre KL’s vinkel på en given arbejdsmiljøudfordring eller står i overfor en opfølgning på jeres trivselsmåling og har behov for et indspil og tværgående viden og inspiration om sådanne processer?

  Social kapital og relationel koordinering

  Kunne I tænke jer ny viden om arbejdet med Social kapital og/eller relationel koordinering – grundlæggende at blive udfordret på, hvordan i kan styrke samarbejdet om kerneopgaven?

  Strategisk kompetenceudvikling

  Vil I høre mere om hvordan i kan arbejde strategisk med kompetenceudvikling? Eller vil I vide mere om, hvordan I kan anvende Kompetencefonden og andre tilbud?

  Innovation

  Hvordan styrker man arbejdet med innovation og hvordan sikrer man, at de innovative idéer fastholdes i organisationen?

  Tillid og motivation

  Hvorfor er tillid og motivation så vigtigt i arbejdslivet, og hvad er kommunernes erfaringer med at arbejde med tillid?

  Nedbringelse af sygefravær 

  Vil I have indsigt i og hører erfaringer fra andre kommuners indsats for at nedbringe sygefraværet og ikke mindst KL’s overvejelser om samme?

  Samskabelse og inddragelse af frivillige

  Er øget samskabelse og inddragelse frivillige en del af vejen til øget service i jeres kommune? Hvordan leder man frivillige?

  Proces- og netværksfacilitering

  Har I behov for at etablere et leder-netværk, for procesbistand til et forløb eller et ønske om at få faciliteret andre typer netværk i jeres kommune eller måske på tværs af kommuner?

  Hvordan skaber du en god forhandling?

  KL udbyder et nyt kursus, som henvender sig til både nye og erfarne ledere.

  Kurset giver deltagerne teoretiske og praktiske færdigheder til at forhandle ved hjælp af teori, praktiske eksempler og øvelser.

  Temadage - Hvordan skaber du en god forhandling?

  Juridisk Rådgivning

  Kommunal- og forvaltningsretlige regler

  Rådgivning, herunder i form af juridisk responsum, om de kommunal- og forvaltningsretlige regler på områder som fx aktindsigt, inhabilitet, tavshedspligt, ekstern og intern delegation, kompetenceplaner, vederlag mv. Ud over at fastslå lovligheden kan kontoret også rådgive om, hvilke løsninger der er mest hensigtsmæssige.

  Kommunale organisationsformer

  Rådgivning om fordele og ulemper ved forskellige organisationsformer som fx kommunale fællesskaber samt selskaber med og uden privat deltagelse. Afklaringen af de juridiske problemstillinger kan fx omfatte udarbejdelse af vedtægter for et kommunalt fællesskab.

  Kommunal erhvervsvirksomhed

  Oplysning og rådgivning om kommunens mulighed for at drive erhvervsvirksomhed – blandt andet i forhold til de uskrevne regler om kommunalfuldmagt.

  Juridiske undersøgelser

  KL kan undersøge faktiske omstændigheder på både skriftligt og mundtligt grundlag med henblik på juridisk vurdering af ovennævnte kommunalretlige problemstillinger. Fx kommunalansattes m.fl.. tilsidesættelse af reglerne om tavshedspligt og konsekvenserne heraf.

  Andre juridiske problemstillinger

  KL tilbyder også rådgivning og konsulentbistand indenfor en række offentlig- og privatretlige problemstillinger: EU-retlig, selskabsret, immaterialret, aftaleret, konkurrenceret.

  Virksomhedsoverdragelse

  Når et udbud berører medarbejdere, skal kommunen håndtere en række problemstillinger i forhold til virksomhedsoverdragelsesloven – blandt andet i forhold til udbudsmateriale og kontrakt.

  Reglerne om at informere og inddrage medarbejdere stiller krav til, hvordan kommunen tilrettelægger udbudsprocessen. KL kan bistå kommunen med at håndtere disse hensyn samt reglerne i virksomhedsoverdragelse på en god og professionel måde.

  Kontraktretlige forhold over for selvejende institutioner

  Kommunen kan stå over for en række komplicerede juridiske spørgsmål i forholdet til de selvejende institutioner – fx i forbindelse med, at selvejende institutioner bliver sammenlagt, nedlagt, kommunaliseret eller overgår til privat drift.

  Jura og EU kan yde bistand med at udarbejde eller fortolke blandt andet driftsoverenskomster, vedtægter og dokumenter om fast ejendom.

  Analyser og bistand

  KL udarbejder analyser og kan tilbyde bistand på alle områder inden for løn og personale.

  Analyse af sygefraværsstatistikker

  Vil I have hjælp til at dykke ned i jeres sygefraværsstatistikker og måske få det sammenlignet og perspektivet med andres – måske endda få sat kroner og øre på?

  Analyse af personaleudviklingen

  Vil I blive klogere på jeres personaleudvikling, og få indspark til konkrete indsatser der kan mindske personaleomsætningen?

  Analyse af lønstatistik

  Vil I dykke helt ned i jeres lønstatistik og få konkret analyse, der kan sammenlignes med andre kommuner?

  Bistand til lønstyring og lønbudgetter

  Kunne I tænke jer at blive bistået, når I lægger jeres lønbudgetter og få sparring og input til jeres lønstyring?

  Bistand til udfærdigelse af ligestillingsredegørelser

  Der stilles en række særlige krav til ligestillingsredegørelser. Er du ikke helt hjemme i disse, kan du få bistand til udformningen.

  Forhandlingstræning eller bistand til forhandling af løn- og personaleforhold

  Vil I gerne blive bedre til at forhandle, eller har I brug for sparring i forbindelse med forhandling af konkrete løn og personaleforhold? Så kan vi hjælpe.

  Juridisk bistand

  Personalejuridiske undersøgelser

  Undersøgelserne kan fx gennemføres, hvis der er samarbejdsproblemer på arbejdspladsen, mistanke om ulovlig administration eller behov for at afdække tjenstlige forseelser mv.

  Vanskelige personalesager

  Juridisk bistand i konkrete sagsforløb som fx:

  • Bistand i sager ved fx Ligebehandlingsnævnet, Ankestyrelsen, Folketingets Ombudsmand m.fl.
  • Afvikling af tjenstligt forhør
  • Afskedigelsessager

  Specialområder:

  • Tjenestemandspension
  • Fusion af kommunale virksomheder og institutioner
  • Databeskyttelsesreglernes betydning i den daglige personaleadministration

  Ansættelseskontrakter for chefer og direktører 

  Direktører m.v. ansættes ofte på kontrakt eller åremål. KL kan bistå kommunen med at udarbejde de nødvendige kontrakter og forhandle dem med de faglige organisationer.

  Andre juridiske problemstillinger

  Kommunalretten, herunder kommunalfuldmagten samt de offentligretlige regler.

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023

  Kontakt

  Souschef

  Gitte Lind Lyngskjold

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3424

  E-mail: gly@kl.dk