Gå til hovedindhold
Kommunikation

Hjemmesiden

Med KL.dk ønsker KL at understøtte landets 98 kommuner i deres daglige virke. Hjemmesiden favner alt fra faktuelle oplysninger, pressemeddelelser, høringssvar, inspiration, analyser til relevante værktøjer og netværk.

Indhold

  Alle KL's fagkontorer bidrager aktivt til kl.dk. Men KL.dk er også stedet, hvor kommuner kan dele viden. Fx i form af kommunale eksempler, hvor kommunerne lærer af - og finder inspiration til problemløsning - i hinandens praksis og erfaringer.

  Nedenfor er beskrevet de vilkår og betingelser, som du skal godkende for at abonnerer på nyhedsbreve fra KL.

  Oplysninger

  De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte: Almindelige personoplysninger, herunder:

  • dine identitets- og kontaktoplysninger, herunder arbejdssted, stillingsbetegnelse, e-mailadresse og fagområde.

  Er du kommunalpolitiker vil dette fremgå af kl.dk med angivelse af offentlige tilgængelige oplysninger om dit politiske tilhørsforhold og kommune.

  Formål

  Vores databehandlinger i forbindelse med kl.dk og tilknyttede portaler har følgende formål:

  • KL vedligeholder som interesse- og medlemsorganisation for landets kommuner en hjemmeside med informationer af betydning for kommunernes opgaveløsning.
  • KL stiller herunder en række grupper til rådighed for vidensdeling mellem kommunale medarbejdere og politikere via tilknyttede portaler.

  Kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler. Hvor oplysningerne stammer fra KL modtager oplysningerne direkte fra dig, når du opretter en profil eller vedligeholder denne.

  Opbevaring af personoplysninger

  KL har retningslinjer for, hvor længe vi opbevarer forskellige typer af personoplysninger. Retningslinjerne er fastsat på baggrund af lovgivningen, kategorierne af oplysninger samt formålet med behandlingen. Det betyder, at vi ikke gemmer dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt.

  Retsgrundlag

  Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

  • Retsgrundlaget for indsamling og behandling af oplysningerne er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er hensynet til at formidle information relevant for den kommunale opgaveløsning og gøre det muligt for kommunale medarbejdere og politikere at drøfte faglige spørgsmål.
  • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.

  Spy Pixels

  KL benytter Ubivox til opbygning og udsendelse af en række faglige nyhedsbreve. Ubivox benytter Spy Pixels, der svarer lidt til cookies, bare for nyhedsbreve. Konkret drejer det sig om, at mail-systemet tracker åbninger, kliks og eventuel adfærd via indlæsning af billeder og klik - oplysninger, som vi bruger til løbende at forbedre indholdet af vores nyhedsbreve. Vi benytter ikke Spy-pixels i nyhedsbrevet Nyt fra KL.

  Læs om dine rettigheder

  For at kunne videreudvikle og forbedre KL.dk fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. 

  Ophavsretten til teksterne på KL.dk tilhører KL. Teksterne på KL.dk må imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksterne ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  KL tilstræber, at oplysningerne på hjemmesiden er fuldstændige, korrekte og opdaterede. KL påtager sig imidlertid ikke retsligt ansvar for oplysningerne eller andet indhold på hjemmesiden. I det omfang, der linkes til andre hjemmesider, er KL ikke ansvarlig for indholdet af disse sider.

  Ved hjælp af statistik samt kvantitative og kvalitative brugerundersøgelser tilstræber vi en høj grad af brugervenlighed på KL.dk. Dette gælder både sitets informationsarkitektur men også webtilgængelighed, funktionalitet, navigation og design.

  Vi er altid interesserede i feedback - både i form af konstruktiv ris og ros. Feedback, som angår portalens form og funktion, kan stiles til

  webmaster@kl.dk 

  Input til indhold kan stiles til kontaktpersonen for den enkelte side.

  Sidst opdateret: 28. november 2023

  Kontakt

  Kommunikationskonsulent

  Marianne Linde

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3420

  E-mail: mali@kl.dk