Gå til hovedindhold
Sundhed

Tandpleje

Som følge af Sundhedsloven skal kommunerne tilbyde børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje.

Indhold

  Her på siden kan du læse mere om den kommunale tandpleje. Du kan foruden aktuelle nyheder og høringssvar tilgå relevante KL-udspil, læse Sundhedsstyrelsens 'Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje', samt tilgå blanketter og overenskomster med relevans for området.

  Med Finansloven 2020 blev det besluttet at tilbyde vederlagsfri tandpleje til de mest udsatte borgere i samfundet gennem en socialtandplejeordningen. Den primære målgruppe for ordningen er gadehjemløse, som ofte er udfordrede af dårlig mundsundhed og som af mange forskellige grunde kan have vanskeligt ved at benytte sig at de øvrige tandplejeordninger. En del kommuner har gennem flere år med stor succes haft tilbud særligt målrettet denne gruppe af borgere. At blive smertefri og kunne bruge sit tandsæt til både at spise og smile gør en kæmpe forskel. Disse indsatser har været finansierede af satspuljemidler og har reelt manglet en hjemmel i sundhedsloven.

  Socialtandplejeordningen trådte i kraft den 1. juli 2020 og KL følger implementeringen af ordningen efter aftale med Sundhedsministeriet. Den første status er blevet udarbejdet i efterår 2021/vinter 2022 og følger indsatsen i dens første leveår. Læs statusrapporten herunder:

  Status på implementering af socialtandplejeordningen.pdf

  Den anden status er blevet udarbejdet i vinter 2022/forår 2023 og følger op på ovenstående status. Læs statusrapporten herunder:

  Status på implementeringen af socialtandplejeordningen 2023.pdf

  Honorarer reguleres per 1. april med en honorarreguleringsprocent på 42,2% fra 2006 niveau. 

  Ønsker du at få fremsendt honorartabellerne gældende fra 1. april 2024, kan du henvende dig til Mia Mandau (mhma@kl.dk). 

  Fra 1. oktober 2024 bliver tabellerne igen tilgængelige på KL.dk.  

  Sidst opdateret: 26. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Astrid Christine Jensen-Kanstrup

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3522

  E-mail: acj@kl.dk

  Konsulent

  Mia Hansen Mandau

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3315

  E-mail: mhma@kl.dk