Aftale om kommunernes økonomi for 2020

Aftalen for 2020 indeholder et løft af servicerammen på 1,7 mia. kr. samt en permanent annullering af de faldende udgiftslofter. Samtidig hæves anlægsrammen med 1,3 mia. kr., og finansieringstilskuddet videreføres.

Ferieregler

1484

Find information om ændring i ferieloven og vejledning til overgangen

Mit KL