Gå til hovedindhold

Trepartsforhandlinger

FAQ vedr. afsnit om fuldtid i trepartsaftalen om løn- og arbejdsvilkår

Den 3. januar 2024 udsendte KL et borgmesterbrev vedrørende afsnittet om fuldtid i trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår mellem KL, Danske Regioner, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Akademikerne og regeringen, der blev indgået den 4. december 2023 (herefter aftalen).

Trepartsaftale skal sikre flere faglærte – herunder social- og sundhedsassistenter

Arbejdsgiver
Aftaler

Den 21. november 2020 indgik regeringen, FH, DA, Danske Regioner og KL en ny Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar. Aftalen er en opfølgning på forårets Trepartsaftale kaldet trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (AUB), hvor der blev tilbageført 600 mio. kr. til kommunerne i 2020.

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder

Arbejdsgiver
Aftaler

Den 28. maj 2020 indgik KL en trepartsaftale om ”Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)”, som udmønter opsparingen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Aftalen kan læses i sin fulde længe nedenfor.

Trepartsaftale om kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser

Arbejdsgiver
Arbejdsmarked

Den 28. august 2016 indgik regeringen, DA, LO, FTF, Danske Regioner og KL ”Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark”. Parterne er blevet enige om en række initiativer, der kan sikre øget udbud af arbejdskraft med henblik på at forebygge flaskehalse på arbejdsmarkedet. Aftalen kan læses i sin fulde længe nedenfor.

Procedure for optagelse på SOSU-skolerne af assistentelever på 25 år og derover

Arbejdsgiver
Uddannelse
Aftaler

Her kan du læse mere om proceduren for kommunernes forpligtelse i forbindelse med ansættelse af +25-årige SOSU-assistentelever.

Femårig lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne

Arbejdsgiver
Uddannelse
Aftaler

Som opfølgning på Trepartsaftale om rekruttering til det offentlige arbejdsmarked har KL sammen med Regeringen, FOA og Danske Regioner indgået en femårig lærepladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne. Her kan du læse mere om elementerne i den nye lærepladsaftale.