Gå til hovedindhold

Flere hænder i sundheds- og ældresektoren

Udfordringer kræver en bred indsats

Arbejdsgiver
Analyser
Sundhed

Kommunerne står overfor store udfordringer med at rekruttere nok medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet. Det betyder, at der vil mangle hænder til at hjælpe, pleje og yde omsorg for de ældste borgere i fremtiden. Rekruttering er derfor en væsentligt dagsorden for KL.

I mål med SOSU

Arbejdsgiver
Analyser
Uddannelse

KL og Danske SOSU har udarbejdet et fælles online inspirationskatalog over tiltag til at øge gennemførelsen af elever på social-og sundhedsuddannelserne.

Fælles forslag til at styrke sundheds- og ældreområdet

Arbejdsgiver
Analyser
Sundhed

I forbindelse med kommunernes økonomiaftale for 2020 nedsatte regeringen sammen med KL og Danske Regioner en task force.

Forligspartier enige om endelig udmøntningsmodel ift. pulje til flere ansatte i ældreplejen

Arbejdsgiver
Analyser
Ældre

Her kan du læse om udmøntningsmodellen ift. pulje til flere ansatte i ældreplejen.

Materiale til fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne

Arbejdsgiver
Analyser
Sundhed

Over 14 procent af eleverne falder fra efter tre måneder på hovedforløbet i social- og sundhedsuddannelsen. Det er dobbelt så mange elever, som på de øvrige erhvervsuddannelser.

Kampagner

Arbejdsgiver
Analyser
Sundhed

På denne side får du indblik i de kampagner, KL har udarbejdet med Danske Regioner, FOA, Danske SOSU-skoler, Sundhedsstyrelsen og Sundheds-og Ældreministeriet.