Gå til hovedindhold
Aftaler
Overenskomster
Arbejdsmarked

Døgnarbejdstid

På denne side kan du finde aftaler og vejledninger om døgnarbejdstid. Derudover kan du se to film om reglerne for søgnehelligdage samt en præsentationsvideo af den nye fælles døgnarbejdstidsvejledning.

Indhold

  Der findes fire aftaler om døgnarbejdstid på det kommunale område. De fire aftaler adskiller sig ved at omfatte forskellige personalegrupper, og dermed er de også forhandlet med forskellige faglige organisationer. 

  Aftaler

  Ved overenskomstforhandlingerne 2021 aftalte KL og de syv faglige organisationer, der er part i døgnarbejdstidsaftalerne, at udarbejde en fælles vejledning til døgnarbejdstidsaftalerne.

  Det er første gang, at parterne er gået sammen om at lave en fælles vejledning.

  Formålet med en fælles vejledning er at give et godt værktøj til de lokale parter, der anvender og arbejder under reglerne for døgnarbejdstid.

  Der er i vejledningen ikke foretaget materielle ændringer i forhold til døgnarbejdstidsreglerne, men vejledningen uddyber døgnarbejdstidsaftalernes bestemmelser, og den indeholder en lang række eksempler, som skal illustrere de grundlæggende principper i aftalerne.

  Fælles vejledning - fælles ansvar.pdf (vpt.dk)

  På Kommuneforlagets hjemmeside kan vejledningen købes som bog:

  Fælles vejledning - fælles ansvar - Kommuneforlaget

  Udover vejledning til arbejdstidsaftalerne har KL udsendt en udgave af nyhedsbrevet LPnyt, som beskriver ændringerne i hovedtræk.  

  Dokumenter

  Der kan være andre aftaler, som KL har indgået med Forhandlingsfællesskabet, der kan have indflydelse på planlægning af arbejdstiden på det døgndækkede område. Nedenfor finder du de to aftaler, som kan have indflydelse.

  Dokumenter

  KL og FOA har i 2012 udarbejdet en vejledning om reglerne vedrørende søgnehelligdage. Derudover kan du se to film, som beskriver de vigtigste pointer. 

  Film 1: Søgnehelligdage

  Film 2: Søgnehelligdage

  Udover reglerne i arbejdstidsaftalerne er det også vigtigt at være opmærksom på lovgivningen om arbejdsmiljø. Mange af reglerne fra lovgivningen er implementeret via arbejdstidsaftalerne og hviletidsaftalerne. Men eksempelvis § 3 om den daglige hviletid står kun i lovgivningen. 

  Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn mv. (Arbejdstilsynet)

  Sidst opdateret: 4. marts 2024

  Kontakt

  Konsulent

  Amalie Wendel

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3668

  E-mail: amwe@kl.dk

  Specialkonsulent

  Henriette Mie Hansen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3409

  E-mail: hemh@kl.dk

  Specialkonsulent

  Nicolas No Richter

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3277

  E-mail: ninr@kl.dk