Gå til hovedindhold
Forvaltning og ledelse

Samspillet mellem politikere og forvaltning

Samspillet mellem politikere og forvaltning fungerer generelt godt. Der er tillid fra kommunalbestyrelsen til forvaltningen, politikerne får den bistand, som de har brug for, og der er klare linjer mellem borgmester og kommunaldirektør. Det er de helt overordnede hovedkonklusioner i en række undersøgelser, som KL har samlet i en publikation om samspillet mellem politikere og forvaltning i kommunerne.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Samspillet mellem politikere og forvaltning er en af de grundlæggende forudsætninger for tilliden til lokaldemokratiet. Samtidig er samspillet en forudsætning for at der kan leveres gode og effektive beslutninger til gavn for borgerne.

  KL har foretaget en række undersøgelser, der dækker over både kommunaldirektørernes, borgmestrenes, kommunalbestyrelsesmedlemmernes samt medarbejdernes syn på samspillet mellem politikere og forvaltning. Hovedresultaterne er samlet i en publikation, der tegner et billede af et velfungerende kommunestyre.

  To af undersøgelserne, som indgår i publikationen, er desuden udgivet som selvstændige datarapporter, og kan ses nedenfor.

  Undersøgelsen af kommunaldirektørernes syn på samspillet er udarbejdet i samarbejde med Kronprins Frederik Centeret for Offentlig Ledelse og er den første undersøgelse i rækken af flere. Undersøgelsen er udkommet i oktober 2022.

  Undersøgelsen er en surveyundersøgelse af kommunaldirektørerne vurdering af samspillet mellem politikere og forvaltning.

  Overordnet viser undersøgelsen at:

  • Kommunaldirektørerne vurderer, at der generelt er tillid til forvaltningens arbejde.

  • Samarbejdet er godt og kommunaldirektørerne tilkendegiver, at de får retning og råderum af borgmesteren.

  • Kommunaldirektørerne rådgiver også andre end borgmesteren i sager, hvor der er politisk uenighed i kommunalbestyrelsen

  • Den samlede direktion godkender strategiske sager til kommunalbestyrelsen og kender oftest den politiske linje for arbejdet.

  Udover samspillet belyser undersøgelsen også rammerne og prioriteringer i kommunaldirektørernes arbejde.

  Undersøgelsen af borgmestrenes syn på samspillet er udarbejdet i samarbejde med Kronprins Frederik Centeret for Offentlig Ledelse. Undersøgelsen er udkommet i januar 2023.

  Undersøgelsen er en surveyundersøgelse af borgmestrenes vurdering af samspillet mellem politikere og forvaltning.

  Overordnet viser undersøgelsen, at:

  • Borgmestrene oplever, at der er en tydelig arbejdsfordeling med kommunaldirektøren, og at det også oftest er aftalt, hvordan opgaverne deles i dagligdagen

  • Borgmestrene oplever, at forvaltningen er gode til at vise det politiske råderum og komme med nye løsninger

  • Borgmestrene oplever, at direktionen er aktiv i oversættelsen af den politiske linje til forvaltningen

  • Borgmestrene oplever at der er enighed mellem kommunalbestyrelsen og forvaltningen om de største udfordringer i de kommende år

  Udover samspillet belyser undersøgelsen også rammerne og prioriteringer i borgmestrenes arbejde.