Gå til hovedindhold
Folkeskole
Børn og unge

Folkeskolen er en kommunal kerneopgave

Kommunerne driver folkeskolen, som uddanner og danner vores børn og unge. KL arbejder for at videreudvikle en stærk folkeskole, hvor alle børn og unge trives, lærer og udvikler sig.

Indhold

  Otte ud af ti danske børn går i folkeskole. En folkeskole, som landets 98 kommuner står for at drive på baggrund af den lovgivning og økonomi, som Folketinget sætter som ramme.

  Det er helt centralt, at kommunalbestyrelsen har det overord­nede ansvar for de lokale folkeskoler. Kommunalbestyrelsen skal sætte retning for det kommunale skolevæsen med henblik på at:

  Samfundets ambitioner for skolen kan tages ned i en lokal kontekst.
  Der lokalt er den nødvendige kapacitet og kompetence til at lave god undervisning og understøtte elevernes dannelse og uddannelse.
  Der en sammenhæng mellem det, der sker i folkeskolen, og det der sker andre steder i den borgenære velfærd.
  Det kræver lokalt lederskab og ejerskab at drive en stærk folkeskole, som har føling med elevers og forældres ønsker og behov. Og det forudsætter et stærkt lokalt demokrati med gode rammer for dialog at kunne agere ud fra de ønsker og behov.

  Det kan kommunerne, fordi de er tæt på borgerne. Fordi lokalpolitikerne er en del af det lokale liv, og fordi kommunalbestyrelse, forvaltning, skoleledelser, medarbejdere og skolebestyrelser arbejder tæt sammen om at sikre, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan.

  Hvis vi skal lykkes med det i endnu højere grad end i dag, er det afgørende, at der bliver lagt mere frihed, tillid og ansvar ud lo­kalt. Der skal være tillid til, at alle niveauer arbejder kvalificeret med at løse opgaven med at drive og udvikle folkeskolen. Sam­tidig skal de enkelte skoler profitere af at være en del af et sam­menhængende skolevæsen, hvor forvaltningen understøtter le­dere og medarbejdere og bidrager til, at skolernes praksisviden inddrages i de kommunale beslutningsprocesser.

  KL arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for, at kommunerne kan løfte denne opgave.