Gå til hovedindhold
Folkeskole
Børn og unge

Inspiration til dialog om skoleudvikling

KL, DLF, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) ønsker at inspirere lokale aktører – og den kommunalpolitiske ledelse - til at styrke den lokale skoleudvikling gennem dialog og samarbejde.

Folkeskole leg

Indhold

  KL, DLF, Skolelederforeningen og BKF igangsatte i 2021 et partssamarbejde med det formål at styrke ledelse og styring i og af folkeskolen bl.a. med fokus på at understøtte den lokale dialog om skoleudvikling.

  Samarbejder bygger oven på Ny Start-projektet ”Dialog om skoleudvikling”. Her satte KL og Danmarks Lærerforening med sparring fra Skolelederforeningen og BKF bl.a. fokus på, hvad der karakteriserer god skoleudvikling og balancerne mellem central styring og regulering og lokalt og fagligt handlerum.  

  Afrapportering: Ny Start projektet "Dialog om skoleudvikling"

  KL og DLF igangsatte i forlængelse af overenskomstforhandlingerne i 2018 et samarbejde om en ny start for folkeskolen. Samarbejdet skulle være med til at skabe nogle fælles billeder på, hvad der kendetegner den gode skole, og hvordan vi kommer derhen.

  Et af projekterne i samarbejdet har handlet om dialogen om skoleudvikling. Samarbejdet har været gennemført af KL og DLF med sparring fra Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen. I projektet har parterne sammen undersøgt, hvordan man igennem samarbejde og dialog styrker den lokale folkeskole. Undersøgelsen har haft fokus på gode dialoger om skoleudvikling, der fremmer en fæl­les tilgang til og retning for udvikling af folkeskolen. Undersøgelsen har ikke haft fokus på arbejdstid

  Med afsæt i undersøgelsen og den tilhørende rapport har parterne udviklet en række inspirationsmaterialer:

  • En film, hvor Line Arnmark og Klaus Majgaard præsenterer undersøgelsens resultater
  • En pjece med væsentlige resultater og opmærksomhedspunkter til den lokale dialog om skoleudvikling
  • Dialogkort med refleksionsspørgsmål


  Den 13. juni 2022 holdt KL, DLF, Skolelederforeningen og BKF et fælles webinar om dialog om skoleudvikling. På webinaret præsenterede Klaus Majgaard og Line Arnmark seks virksomme mekanismer, der bidrager til god lokal dialog om skoleudvikling. Desuden var der en række praksiseksempler på arbejdet fra lokale parter. Se optagelsen fra webinaret i denne fil. 

  Parterne ønsker også at sætte fokus kommunalpolitikernes rolle forhold til den gode dialog om skoleudvikling. Parterne har derfor lavet et fælles materiale, som kommunerne l kan bruge som inspiration til en kommunalpolitisk drøftelse af, hvordan man ud fra den lokale kontekst kan udvikle folkeskolen gennem samarbejde og dialog.

  Dialog om skoleudvikling - Inspiration til lokalpolitiske drøftelser (pdf)

  Thomas Gyldal Petersen fra KL, Gordon Ørskov Madsen fra DLF og Claus Hjortdal fra Skolelederforeningen, havde i september 2021 en samtale om Folkeskolen. Her taler de om skiftet fra kampen om folkeskolen, til kampen for skolen og det gode samarbejde på alle niveauer, som er nødvendigt for at vi får en godt udvikling i vores fælles folkeskole.

  Sidst opdateret: 6. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Freya Sloth Hansen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3645

  E-mail: frsh@kl.dk

  Student

  Camilla Heering Elong

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3520

  E-mail: cael@kl.dk