Gå til hovedindhold
Sundhed

KL’s Forebyggelsespris 2024

Der er åbent for indstillinger til KL’s forebyggelsespris 2024. Dette års tema er digitale løsninger i tilbud til borgere med kronisk sygdom. Vinderen af prisen bliver kåret på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum i maj. Frist for indstillinger er 20. marts.

Indhold

  Digitale løsninger, der understøtter differentierede indsatser

  Digitale løsninger kan være en god hjælp for borgerne med kronisk sygdom til at mestre egen sygdom og gøre deres liv mere fleksibelt, selvstændigt og trygt. Digitale løsninger som del af tilbuddet til borgere med kronisk sygdom kan også bidrage til at differentiere indsatsen, således, at borgere der kan selv understøttes digitalt, mens borgere, der har størst behov, får hjælp og støtte i det fysiske forebyggelsestilbud.

  Indstil din kommunes indsats

  Alle kommuner kan sende en eller flere indstillinger til forebyggelsesprisen inden fristen den 20. marts.  Der kan eksempelvis være tale om digitale løsninger til at styrke borgernes sygdomsmestring, understøtte borgernes træning eller digitale løsninger rettet mod fx tobaks- og alkoholforebyggelse. Det er vigtigt at understrege, at det er kommunens brug af den digitale løsning, der indstilles, og ikke selve teknologien.

  Indstillingerne bliver vurderet af KL's fagsekretariat og et dommerpanel. De tre finalister og vinderen præsenteres den 16. og 17. maj på KL’s Social og sundhedspolitiske Forum. 

  Om Forebyggelsesprisen

  KL’s Forebyggelsespris blev etableret i 2019 og har til formål at synliggøre kommunale tiltag, der har vist en positiv effekt. Forebyggelsesprisen er derved med til at skabe viden og inspiration om indsatser, der er blevet implementeret med succes og har vist en positiv effekt.

  De fleste borgere er sunde og raske og har gode leveår. Alligevel viser både forskning og praksis, at mennesker i sårbare eller udsatte positioner har forhøjet risiko for en række sundhedsmæssige problemer. Risikoen øges under en række belastende livsomstændigheder som fx dårlige familieforhold, ledighed, fattigdom, dårlige sociale relationer, ringe boligforhold samt sundhedsskadeligt forbrug af tobak, alkohol, fysisk inaktivitet og usund kost. Det har omkostninger for det enkelte menneske og pårørende, ligesom det har stor betydning for efterspørgslen af indsatser i kommuner og i det regionale sundhedsvæsen. Heldigvis kan meget forebygges.

  Formål 

  Vi ønsker med KL’s Forebyggelsespris at synliggøre de mange gode kommunale indsatser og sprede viden og inspiration om, hvordan man lykkes med sundhedsfremme og forebyggelse.

  Vurdering af indstillinger

  Vurderingen af KL’s Forebyggelsespris 2023 blev baseret på, om:

  • Indsatsen bidrager til at fremme sundhed og forebygge sygdom hos borgerne i sårbare eller udsatte positioner
  • Indsatsen står på et solidt vidensgrundlag i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom blandt borgere i sårbare eller udsatte positioner
  • Indsatsen er velafprøvet og implementeret som en fast del af den kommunale opgaveløsning. Helt nye projekter skal være vidensbaserede og vise gode foreløbige resultater for at komme i betragtning
  • Indsatsen har spredningspotentiale til andre kommuner. Det er en fordel, hvis I kan beskrive eventuelle særlige betingelser, der skal være gældende for at implementere indsatsen med succes, fx kompetencer hos medarbejderne, samarbejde på tværs i kommunen eller med andre aktører, inddragelse af borgerne eller andet

  Vinderen af KL's Forebyggelsespris 2023

  Det blev Høje-Taastrup Kommune og deres kommunale tiltag 'Familiens Hus', der vandt KL’s Forebyggelsespris 2023. Høje-Taastrups 'Familiens Hus' har haft stor betydning for sundheden hos familier og børn i sårbare positioner og er et stærkt lokalt forankret hus, som kommer helt tæt på familierne.

  ”Det forebyggende arbejde fylder rigtig meget i kommunerne, det er tydeligt at se i de rigtig stærke indstillinger, som vi har fået i år. 'Familiens Hus' i Høje-Taastrup vinder, fordi indsatserne i huset bygger på den bedste viden, og der er et velfungerende tværfagligt samarbejde og også tæt samarbejde med civilsamfundet. Derudover er indsatsen blevet udvidet til alle familier, hvilket også er rigtig godt. Når der er tale om et tilbud til alle, får vi også dem med, der har mest brug for det. Mange vil hellere være i et tilbud for alle end et kun for ’særligt sårbare’,” siger medlem af KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Pernille Beckman, og fortsætter:

  ”Familiens Hus har gjort sig erfaringer, der kan inspirere andre kommuner, der har eller ønsker lignende indsats.”

  De to øvrige finalister var mandegrupper 65+ ’Vi Løfter i flok’ fra Horsens Kommune og 'Røgfri Sammen' fra Nyborg Kommune, som begge arbejder med målgrupper, der ellers er svære at nå, men som her lykkes med gode resultater.

  Hvilke indsatser kunne indstilles til KL’s Forebyggelsespris 2022?

  Det var muligt at indstille indsatser, der bidrager til at skabe sunde rammer for borgernes liv og/eller forebygge sygdom, og som ligger i forlængelse af pejlemærkerne fra Forebyggelse for fremtiden:

  • Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen
  • Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring
  • Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job
  • Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge
  • Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol
  • Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

  Der skulle være tale om en kommunal indsats, men andre aktører kunne også være involveret (andre kommuner eller offentlige organisationer, civile aktører og private).

  Kåring af vinder

  Vinderen kåres i maj, og der er nu lavet inspirationskatalog med de bedste tiltag
  Vinderen af KL’s Forebyggelsespris 2022 kåres i maj på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum, hvor de tre finalister præsenterer deres indsats fra den store scene. Finalisterne samt de bedste indstillinger er præsenteret i følgende inspirationskatalog:

  Inspirationskatalog.pdf

  Indstillingerne blev i den første vurderingsrunde fortaget af KL's sekretariat ved udvalgte fagpersoner. Den anden vurderingsrunde blev foretaget af prisens dommerpanel, som består af repræsentanter fra kommunale politikere og ledelse samt forskning. Dommerpanelets medlemmer udvalgte de tre indstillinger, som gik videre i finalen.

  Sidst opdateret: 8. maj 2024