Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver

KL's Arbejdsgiverservice

Virksomheder, der er omfattet af KL’s Arbejdsgiverservice, får kompetent rådgivning og juridisk bistand. De opnår derved samme fordele som kommunerne.

Indhold

  KL's Arbejdsgiverservice er for jer, som ønsker fleksibel overenskomstdækning af alle personalegrupper med mulighed for lokal tilpasning og en service i top fra KL's sekretariat.

  Tilbuddet er til virksomheder, der ønsker at følge KL's overenskomster og aftaler, og som i den forbindelse også ønsker at få samme kompetente rådgivning og fordele som kommunerne gør.  

  Virksomheder, der tilslutter sig KL's arbejdsgiverservice, opnår en række fordele og rettigheder:

  • Bred og fleksibel overenskomstdækning
  • Udstrakt service med fokus på den enkelte virksomhed
  • Aktuel information om arbejdsgiverforhold
  • Adgang til kompetent rådgivning og juridisk bistand 

  KL's kollektive overenskomster og aftaler bliver gældende, når man tilslutter virksomheden. I den forbindelse, får man også medlemskab af en ERFA-kreds og adgang til portalen Arbejdsgiver Dialog.

  Som medlem får man også den service, at KL yder bistand vedrørende en lang række aspekter indenfor løn og personaleforhold: 

  • Individuel rådgivning og fortolkningsbistand.
  • Forhandlingsbistand i sager om lokal løn.
  • Bistand i vanskelige personale- og afskedssager. Herunder forberedelse af voldgifts- eller retssager i samarbejde med virksomhedens advokat. 
  • Bistand i Arbejdsretten ved overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.
  • Særlig bistand i konkrete sager.

  Endvidere er KL part ved fortolkningstvister, når sagen ikke kan løses lokalt. KL deltager også i fællesmøder ved overenskomstbrud og er dommer ved voldgifter og afskedigelsesnævn.

  Prisen for en arbejdsgiverserviceaftale med KL er et årligt kontingent, der udgør 0,25 procent af virksomhedens lønsum, dog minimum kr. 25.000. Lønsummen omfatter alle lønudgifter inklusiv tillæg, lønafhængige særydelser, overarbejde, pensions bidrag samt særlig feriegodtgørelse.  

  Sidst opdateret: 24. april 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Jakob Reinholt

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3468

  E-mail: jar@kl.dk

  Chefkonsulent

  Gert Højby

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3180

  E-mail: geh@kl.dk

  Sekretær

  Tine Olsen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3615

  E-mail: tiol@kl.dk

  chefsekretær

  Kirsten Kvist

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3280

  E-mail: kikv@kl.dk