Gå til hovedindhold
Folkeskole
Børn og unge

Partnerskabsaftaler mellem kommuner og professionshøjskoler

For at understøtte det lokale samarbejde om læreruddannelsen har Kommunernes Landsforening, Danske Professionshøjskoler, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Lærerstuderendes Landskreds udviklet et inspirationsmateriale til partnerskabsaftalerne med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for lærerstuderendes praktik.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Inspiration til partnerskabsaftaler mellem kommuner og professionshøjskoler i forbindelse med læreruddannelsen

  I læreruddannelsen har kommunerne fået en tydelig rolle som meduddanner, og underviserne på professionshøjskolen og lærerne i folkeskolen skal derfor arbejde tættere sammen om de studerendes samlede studieforløb. Samarbejdet skal sikre øget kobling mellem teori og praksis og give de studerende konkrete muligheder for at teste teori og praksis både i undervisningen og i praktikken.

  For at understøtte dette samarbejde har Kommunernes Landsforening, Danske Professionshøjskoler, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Lærerstuderendes Landskreds udviklet dette inspirationsmateriale med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for lærerstuderendes praktik. Som parter omkring læreruddannelsen ønsker vi at inspirere til, hvad partnerskabsaftalerne lokalt kan indeholde, og hvad der lokalt kan være væsentligt at fastlægge forud for samarbejde om de studerendes praktik samt på øvrige områder.

  For læreruddannelsen er der aftalt at styrke samarbejdet mellem professionshøjskolerne og praktikskolerne om de studerendes praktik. Kommunerne er meduddannere, og praktikken er udvidet fra 30 til 40 ECTS-point. Dette skal understøttes af partnerskabsaftaler, der sikrer et stærkere og tættere samarbejde, som styrker kvaliteten af de studerendes uddannelse.

  Partnerskabsaftalerne skal indgås mellem hver enkelt kommune og hver enkelt professionshøjskole jævnfør §11 Stk. 3 i bekendtgørelsen for læreruddannelsen.

  ”Professionshøjskolen indgår en partnerskabsaftale med alle kommuner i sit dækningsområde, hvoraf de gensidige forventninger og forpligtelser i forbindelse med praktikken tydeligt fremgår. Partnerskabsaftalen kan også beskrive konkrete aftaler om et eventuelt udvidet praksissamarbejde om forsknings- og udviklingsaktiviteter, delestillinger m.v. på specifikke skoler.”  

  Formålet med partnerskabsaftaler

  Partnerskabsaftaler har til formål at kvalificere og styrke:

  • Den fælles forståelse for den enkelte kommunes og professionshøjskoles opgaver og udfordringer i forbindelse med udviklingen af både læreruddannelsen og skolen.
  • Den lærerstuderendes praktik, så praktikken indgår som et centralt element i den studerendes uddannelse til lærer.
  • Det tværgående samarbejde mellem kommuner, skoler og professionshøjskoler om uddannelse af studerende på læreruddannelsen
  Sidst opdateret: 19. december 2023

  Links

  Inspirationsmateriale til partnerskabsaftalerne

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Asger Hermansen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3151

  E-mail: ashe@kl.dk