Gå til hovedindhold
Aftaler
Arbejdsmarked
Arbejdsgiver

Administrationsgrundlag til barselsaftalen

Folketinget vedtog den 3. marts 2022 en ændring af barselsloven. Den nye barselslov træder i kraft den 1. juli 2022 og får virkning for forældre til børn, der fødes den 2. august 2022 eller senere.

Indhold

  Det er Forhandlingsfællesskabets, KL's og Danske Regioners vurdering, at flere af ændringerne kan håndteres inden for den eksisterende Aftale om fravær af familiemæssige årsager – i det følgende kaldet barselsaftalen.

  Parterne er dog samtidig enige om, at der på få punkter er behov for at justere barselsaftalen. Parterne har derfor udarbejdet vedlagte administrationsgrundlag til barselsaftalen, hvor barselslovens betydning for lønretten, varslingsbestemmelserne og fleksibilitetsmulighederne i barselsaftalen er beskrevet, herunder nødvendige justeringer. Hensigten med administrationsgrundlaget har været at sikre barselsaftalens nuværende overenskomstmæssige rettigheder og sikre, at barselsaftalen fortsat er administrerbar i kommunerne efter den 2. august 2022 . 

  Det skal bemærkes, at parterne - uagtet at den nye barselslov fjerner adgangen til at udstrække barselsdagpengene i de tilfælde, hvor en ansat vælger at forlænge sin orlov – er enige om, at den eksisterende adgang i barselsaftalens § 16 og § 26 til at udstrække pensionen bevares, ligesom retten til optjening af ferie bevares.

  Administrationsgrundlaget træder i kraft den 1. juli 2022 for forældre/adoptanter til et barn, der fødes eller modtages den 2. august 2022 eller senere, og det ophører, når barselsaftalen bliver fornyet dvs. tidligst den 31. marts 2024. Udstrækning af pensionsretten i medfør af barselsaftalens § 16 og § 26 og retten til optjening af ferie bortfalder dog automatisk den 31. marts 2024.

  Eventuelle spørgsmål til administrationsgrundlaget kan rettes til barsel@kl.dk

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Ida Chidekel

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3428

  E-mail: idch@kl.dk

  Chefkonsulent

  Mai Dalgaard

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3098

  E-mail: mape@kl.dk