Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Arbejdsmarked

En fremtid med fuldtid

KL og Forhandlingsfællesskabet er gået sammen om en ambitiøs indsats for at få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid. Her kan du læse om indsatsen og finde materiale til at igangsætte en fuldtidsindsats.

Indhold

  Fuldtid som en del af løsningen på rekrutteringsudfordringerne

  KL og Forhandlingsfællesskabet er gået sammen om en ambitiøs indsats for at få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid. Knap halvdelen af landets kommuner samarbejder med parterne om udvikle og afprøve lokale løsninger på de strukturelle og kulturelle barrierer, som skal overkommes, hvis flere medarbejdere skal op i tid.

  Michael Ziegler (formand for KL's Løn- og Personaleudvalg) og Mona Striib (formand for Forhandlingsfællesskabet) fortæller i denne video, hvorfor de som arbejdsgivere og arbejdstagere er gået sammen om en indsats, der skal få flere medarbejdere i kommunerne op i tid eller på fuldtid.

  Video: Derfor skal vi have en fremtid med fuldtid

  Knap 40 pct. af de kommunalt ansatte arbejder i dag på deltid, og inden for nogle faggrupper er det endnu flere. F.eks. arbejder lidt over 6 ud af 10 ansatte på ældre- og sundhedsområdet på deltid. Det gælder også for knap halvdelen af pædagogerne.

  Vi står over for en enorm udfordring. Antallet af børn og ældre vokser, samtidig med at der bliver færre hænder på det kommunale arbejdsmarked. Men der er en løsning: Det kommunale arbejdsmarked rummer et enormt arbejdskraftspotentiale, hvis flere af de deltidsansatte kan arbejde flere timer eller fuldtid. Det kan være med til at løse de massive rekrutteringsudfordringer, vi står over for nu og i fremtiden.

  Flere ansatte på fuldtid skaber større sammenhæng for den enkelte borger, som oplever færre personskift i ældreplejen, på bosteder og i daginstitutionen. Det skaber tryghed i hverdagen og større kvalitet i opgaveløsningen. Derudover vil en fremtid med flere på fuldtid kunne bidrage til øget ligestilling mellem kønnene, da især mange kvinder er på deltid. De har derfor en lavere livsindkomst og pension end deres mandlige kollegaer.

  Siden efteråret 2020 har KL og Forhandlingsfællesskabet samarbejdet med med knap halvdelen af landets kommuner. Kommunerne udfordrer og finder løsninger på strukturelle og kulturelle barrierer, der står i vejen for, at flere kan komme op i tid eller på fuldtid på de kommunale arbejdspladser. 

  Fuldtidsindsatsen tager afsæt i workshops og-, prøvehandlinger i kommunerne. Her skal de lokale ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter på udvalgte arbejdspladser blandt andet udvikle og afprøve redskaber og metoder til at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid, både inden for ældreområdet, børneområdet, socialområdet, og rengøringsområdet.

  KL og Forhandlingsfællesskabet har sammen skabt Viden på Tværs for at have en fælles hjemmeside, der spreder viden og understøtter medarbejdere og ledere i udvikling af de kommunale arbejdspladser og kerneopgaver til gavn for borgerne. På vtp.dk kan du finde redskaber og værktøjer til at igangsætte og forankre en fuldtidsindsats i din kommune. På hjemmesiden vil der løbende blive delt erfaringer, værktøjer og løsninger.

  Sidst opdateret: 10. januar 2024

  Kontakt

  Konsulent

  Julie Malene Eichstedt Sørensen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3905

  E-mail: jmes@kl.dk

  Specialkonsulent

  Janne Sørensen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3707

  E-mail: jasr@kl.dk

  Chefkonsulent

  Trine Dahl Iversen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3085

  E-mail: trdi@kl.dk