Gå til hovedindhold
Klima

Kommunerne tager klimalederskab

Landets kommuner har i flere år været i gang med at skabe klimavenlige løsninger og håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne lokalt. Ambitionen om at skabe et CO2-neutralt samfund i 2050 kræver en gennemgribende ændring af vores samfund, som alle vil mærke - og kommunerne har erfaringer med, hvad der skal til lokalt. Derfor skal Danmarks klimapolitik også være lokalpolitik.

Indhold

  Den kommunale sektors andel af Danmarks samlede CO2-udledning er ikke stor, hvis man kun opgør udledningen fra den kommunale drift, kommunale institutioner og bygninger. Men kommunernes rolle i at fremme CO2-reduktioner rækker langt videre end det.

  Det er kommunerne, der lokalt sidder med nøglen til at løse mange af de udfordringer, den grønne omstilling vil støde på. Både fordi kommunerne er myndighed på en lang række områder, men også fordi vi er nærhed til borgere og virksomheder. Kommunerne har - med de rette rammevilkår og økonomi - muligheden for at drive udviklingen med at sænke CO2-udledningen.

  Ved tilsynsbesøg hos virksomheder kan kommunen fremme bæredygtighed og cirkulære løsninger. I planlægningen og udviklingen af de fysiske rammer kan klima spille en vigtigere rolle. Og der er en lang, lokal tradition for at finde løsninger i samarbejde med hinanden, borgere, virksomheder, organisationer og videninstitutioner imellem. Det er her mange nye løsninger skal findes.

  "Mange kommuner er i gang og sætter allerede nu ambitiøse målsætninger og rapporterer systematisk deres CO2-regnskab. I kommunerne er vi bevidste om, at det er lokalt, vi skal finde de gangbare og langsigtede løsninger. Både med virksomheder og borgere" siger Jacob Bjerregaard, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg.

  Kommunerne er samlet set landets største bygningsejer med ansvar for ca. 31 mio. kvadratmeter bygningsmasse. En energieffektiv drift af bygningerne kan både spare CO2 og penge. Også som bygherre kan kommunerne påvirke efterspørgslen efter løsninger med lavt CO2-aftryk. Samtidig er kommunerne den største offentlige arbejdsgiver med en halv million medarbejdere. Gennem en grøn arbejdsgiverpolitik kan kommunerne påvirke medarbejdernes adfærd i forhold til affaldssortering, grøn transport, klimavenlig kost eller reduktion af madspild. Kommunerne indkøber varer og tjenesteydelser for knap 100 mia. kr. årligt. Med mere viden om klimavenlige indkøb kan man i fremtiden forbedre muligheden for at træffe klimavenlige valg og sænke klimabelastningen i det offentlige forbrug.

  Kommunerne ejer en række vigtige forsyningsvirksomheder, der har en central funktion i den grønne omstilling af samfundet. Her kan kommunerne tage aktivt lokalpolitisk medansvar for omstillingen af energisektoren ved at fremme langsigtede, bæredygtige beslutninger om energiproduktionen og smart forbrug af energien. Også som ejer af trafikselskaber, havne og lufthavne kan kommunerne være med til at sætte en bæredygtig retning. 

  Klimaforandringer er ikke kun noget, der truer i horisonten. Vi oplever det allerede. Andre steder i verden rammes af tørke og ødelæggende orkaner. I Danmark er det i særlig grad nedbør og stigende havspejl, der oversvømmer os.

  Kommunerne og de kommunalt ejede virksomheder skal naturligvis tage ansvar for at beskytte deres egne værdier og tage deres del af det samlede ansvar. Den økonomiske regulering skal tilpasses denne opgave.

  Men kommunerne kan og skal ikke finansiere løsningerne for borgere og virksomheder. Til gengæld kan kommuner og kommunalt ejede vandselskaber hjælpe med at facilitere processerne, vejlede borgerne og arbejde for bedre finansieringsmuligheder.

  KL har en række løsningsforslag, der kan ruste Danmark bedre til at håndtere klimaforandringerne. Både de forandringer vi allerede kæmper med, og de forandringer der kommer.

  5 gode grunde til at kommunerne er vigtige i klimaindsatsen

  1. Kommunerne er tættest på borgere og virksomheder og skaber rammerne for deres hverdag
   Kommunerne har lang erfaring med at skabe løsninger i samarbejde med borgere og virksomheder og har ansvaret for udviklingen af de lokale bysamfund og indretningen af dem.
  2. Kommunerne er samlet set landets største bygningsejer og største offentlige arbejdsgiver
   Det giver kommunerne en platform for at drive udviklingen inden for bæredygtigt byggeri og anlæg samt for at fremme bæredygtig adfærd igennem en grøn arbejdsgiverpolitik. Kommunerne kan mest direkte bidrage til en grøn
  3. omstilling af energiproduktionen
   Igennem ejerskab af forsyningsvirksomheder kan kommunerne bidrage aktivt til den nødvendige omlægning af Danmarks samlede energiproduktion.
  4. Kommunerne har ansvar for samlede prioriteringer på tværs af sektoropdelte hensyn
   Det er i kommunerne, at der tænkes i sammenhængende planlægning og udvikling på tværs af transport, bygninger, energi, land og vand.
  5. kender de lokale forhold bedst og kan gennemføre de klimaløsninger, der virker
   Der er ikke brug for eller mulighed for de samme klimaløsninger alle steder. Kommunerne er dem, der som lokal driver, koordinator og beslutningstager kan få de rigtige ting til at ske i praksis.
  Sidst opdateret: 6. december 2023

  Kontakt

  Programchef

  Julie Leth

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3866

  E-mail: jlet@kl.dk