Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

Sprogvurderinger

Til at understøtte arbejdet i kommunerne med lovpligtige sprogvurderinger har Børne- og undervisningsministeriet fået udviklet en række forskningsbaserede sprogvurderingsværktøjer.

Indhold

  Sprogvurdering 3-6 år

  Sprogvurdering 3-6 er udviklet for Børne- og Undervisningsministeriet med henblik på at understøtte den lovpligtige sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år. Værktøjet kan også anvendes til sprogvurdering af børn i alderen omkring 4 og 5 år samt til den lovpligtige sprogvurdering af børn i 0. klasse.

  Til værktøjet knytter sig følgende materialer: 

  • Sprogvurderingsskemaer til vurdering af børns sprog på individ- og klasseniveau
  • Materialer til brug for sprogvurderingen
  • Forældreskema
  • Vejledning til Sprogvurdering 3-6
  • Translatefiler

  Læs mere om Sprogvurdering 3-6 år på emu.dk

  Sprogvurdering 2 år

  Sprogvurdering 2 år er udviklet for Børn- og Undervisningsministeriet med henblik på at understøtte den lovpligtige sprogvurdering af børn i alderen omkring 2 år. Værktøjet er udviklet på en sådan måde, at resultater fra sprogvurderinger ved brug af dette kan sammenholdes med resultater fra sprogvurderinger ved brug af Sprogvurdering 3-6.

  Til værktøjet knytter sig følgende materialer:

  • Registreringsskemaer til de fire delelementer i værktøjet
  • Billedmateriale til delelementet ”receptiv ordforrådstest”
  • Vejledning til materialet inkluderer beskrivelse af baggrundsinformation, forskningskortlægning, normeringsstudie, beskrivelse af udregning af percentilscore og nødvendige funktioner i et it-system
  • Translatefiler

  Læs mere om Sprogvurdering 2 år på emu.dk

   

  Fire forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet har udarbejdet en FAQ (Frequently Asked Questions) om sprogvurdering i Danmark. FAQ'en er vedhæftet nedenfor. 

  Sidst opdateret: 24. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk