Gå til hovedindhold
Kultur og fritid

Folkeoplysningsområdet

Folkeoplysning handler i bred forstand om de frie folkeoplysende virksomheder, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag. Mere præcist kan det eksempelvis være idrætsforeninger, politiske foreninger, religiøse foreninger og aftenskoler.

Indhold

  KL har udarbejdet publikationen ”Folkeoplysningsloven med kommentarer” over folkeoplysningsloven, som den fremtræder efter 2011 med bemærkninger og kommentarer til de enkelte lovparagraffer.

  Publikationen bliver kaldt ”den blå bibel”, da den, som navnet hentyder til, giver svar på stort set alle spørgsmål inden for kommunernes støtte til den folkeoplysende virksomhed.

  Bogen kan købes på Kommuneforlaget

  For spørgsmål angående folkeoplysningsområdet henvises I til KL’s Yammer-portal, hvor gruppen ”Folkeoplysningsdialog” er oprettet. Gruppen bliver flittigt brugt af kommunerne for at få inspiration, generel videndeling og netværke på folkeoplysningsområdet.

  Yammergruppen Folkeoplysningsdialog

  Gruppen er kun for kommunale medarbejdere, og det er helt gratis at være medlem.

  Bemærk venligst, at du, afhængigt af kommunens microsoft-licens, kan opleve problemer med at logge på Folkeoplysningsdialog via www.yammer.com. Hvis det er tilfældet, bør du kunne tilgå appen via www.office.com, klikke på "app-launcher" (ikonet med de ni prikker) og derigennem tilgå Yammer.

  Oplever du problemer med at tilgå Yammergruppen, er du altid velkommen til at kontakte os.

  Såfremt hverken en kommunes egen jurist, dialogportalen eller ”Den blå bibel” kan give svar på ens spørgsmål, er man som kommune velkommen til at kontakte KL for uformel juridisk bistand på folkeoplysningsområdet.

  KL gør opmærksom på, at det er Kulturministeriet, der udarbejder og ejer folkeoplysningsloven, og den overordnede lovfortolkning således kommer derfra.  

  KL udbyder jævnligt grundkurser i folkeoplysning, hvor temaer som støtte til frivillige foreninger, aftenskoler og kommunalfuldmagten er på programmet.

  Underviserne på grundkurset kommer både fra KL og folkeoplysende organisationer og har mange års erfaring med det folkeoplysende område.

  KL er repræsenteret i forskellige udvalg og grupper på statsligt niveau og hos interesseorganisationer. Her har KL fokus på at varetage kommunernes fælles interesse på det folkeoplysende område.

  Yderligere informationer

  Nedenfor kan du finde forskellige vejledninger, afgørelser og takster samt følge med i KL’s kurser og konferencer på området.

  KL og Oplysningsforbundenes Fællesråd udsendte i 2007 en vejledning om administrationen af de fleksible tilrettelæggelsesformer i aftenskolerne.

  I vejledningen foreslås det, at de fleksible tilskudsberettigede udgifter ved de fleksible tilrettelæggelsesformer udgør de faktisk afholdte udgifter, dog højest svarende til et beløb, der ca. dækker lærer- og lederlønudgifterne ved almindelig aftenskoleundervisning.

  Vejledningen om fleksible tilrettelæggelsesformer fra 2007 kan du læse mere om her

  Beregningen af 2023-taksten for fleksible tilrettelæggelsesformer reguleres pr. 1. april 2023 efter en fremskrivning på 15,5339 % ift. 2012-grundsatsen til 425,44 kr. Pr. 1. oktober 2023 reguleres taksten efter en fremskrivning på 15,9197 % til 426,86 kr.  

  Reguleringsprocent i staten (medst.dk)

  Regulering af satser for 2024 i henhold til folkeoplysningsloven

  Lokaletilskud

  Ifølge Kulturministerens bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 reguleres satserne for lokaletilskud efter folkeoplysningsloven med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommunerne.

  Denne procentsats er efter økonomiforhandlingerne for 2024 skønnet til 3,9 %, og det kan derfor efter aftale med Kulturministeriet oplyses, at de nævnte satser reguleres således:

  Satsen i henhold til folkeoplysningsbekendtgørelsens §13:

   

  2022

  2023

  2024

  Almindelige lokaler

  143,74 kr.

  147,17 kr.

  152,93 kr.

   

  Satsen i forhold til folkeoplysningsbekendtgørelsens §16: 

   

  2022

  2023

  2024

  Haller, bortset fra ridehaller

  287,02 kr.

  294,44 kr.

  305,92 kr.

  Andre lokaler, inkl. ridehaller

  143,74 kr.

  147,19 kr.

  152,93 kr.


  Mellemkommunale betalinger på aftenskoleområdet, jf. §20: 

  Satserne for mellemkommunale betalinger på aftenskoleområdet i henhold til folkeoplysningsbekendtgørelsens §20 reguleres ligeledes med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommunerne. Denne er som anført for 2024 skønnet til 3,9 %.

   

  2022

  2023

  2024

  Undervisning, studiekredse og fleksible
  tilrettelæggelsesformer

  9,92 kr.

  10,17 kr. 

  10,57 kr. 

  Deltagelse med handicap i relation
  til et konkret emne

  68,70 kr. 

  70,35 kr. 

  73,09 kr. 

   

  Lønsatsen på aftenskoleområdet

  Pr. 1. oktober 2023 er lønsatsen for en lektion i aftenskolen 301,13 kr. Den forrige sats pr. 1. april 2023 var 300,12 kr. og før det pr. 1. oktober 2022 var 295,47 kr.

   Reguleringsprocent i staten (medst.dk)

  KL afholder Grundkursus i folkeoplysning hvert år for nye medarbejdere på området, hvis efterspørgslen er høj nok. Derudover gennemfører KL kurser og temadage i specifikke emner indenfor området efter behov.

  Den 9. februar 2023 afholder KL et nyt Grundkursus i folkeoplysning i Århus.

  Målet er at give en introduktion til folkeoplysningslovens bestemmelser vedrørende støtte til folkeoplysende virksomhed inden for hovedområderne voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde. Kurset er for nye medarbejdere på det folkeoplysende område, der enten skal administrere lokale regler eller på anden måde arbejde indenfor lovens område i kommunerne. På kurset får deltagerne forståelse for kommunernes lovbestemte forpligtelser og kendskab til den kommunale praksis i forvaltningen af det folkeoplysende område. Kurset er tilrettelagt med henblik på, at kursisterne skulle kunne varetage forvaltningen af området i en kommunal kontekst.


  Se eller gense webinarets centrale del i denne "rå" optagelse af onlinemødet.

  Det har været et turbulent år for landets kultur- og fritidsliv – herunder aftenskolerne, med både fysisk nedlukning, en periode med begrænset aktivitetsmuligheder og så fuld genåbning. Sideløbende har kommunerne skulle håndtere forskellige rammemuligheder for tilskuddet til aftenskolerne.

  Men hvad har egentlig været gældende lov i perioden og hvilke muligheder er der blevet givet kommunerne for at støtte op om aftenskolerne i perioden, og ikke mindst - hvilke muligheder har kommunerne for, at understøtte aftenskolerne i forhold til tilskuddet i 2021 og budgettet for 2022?

  Dette satte KL og Fritidssamrådet fokus på ved dette morgenwebinar.

  Tidspunkt

  Webinaret fandt sted som et online møde tirsdag d. 26 oktober 2021 kl. 8:30 – 9:30.

  Målgruppe

  Kommunale medarbejdere, der arbejder med tilskudsordninger på aftenskoleområdet.

  Sidst opdateret: 8. november 2023

  Links

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jakob Ludvigsen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3833

  E-mail: jlud@kl.dk