Gå til hovedindhold
Kultur og fritid

Det kommunale perspektiv: Kulturens værdi - en podcast

'Det kommunale perspektiv: Kulturens værdi' er en podcast, der stiller skarpt på, hvilken betydning og værdi kulturen har i kommunerne. Podcastens tre episoder blev udgivet i forbindelse med Kulturmødet 2020, og du kan finde os, hvor du normalt lytter til podcasts.

Indhold

  Kommunerne har stor betydning for kulturområdet, og kulturen er vigtig for kommunerne. Kunsten og kulturen har en værdi i sig selv og tilfører også værdi til andre områder; både ift. øget velfærd, livskvalitet og trivsel og ift. økonomiske parametre, erhverv og turisme mv. Derfor har coronakrisen og nedlukningen af kulturlivet haft store konsekvenser i kommunerne, som har etableret hjælpepakker, omstillet aktiviteter og arbejdet med fællesskaber på nye måder. Samtidig har den ekstraordinære situation også understreget, at vi har brug for mere data, viden og evidens på tværs af sektorer, så vi sammen kan italesætte kulturens værdi og effekt.

  I løbet af tre afsnit sætter vi fokus på, hvilken betydning og værdi, kulturen har i kommunerne, hvilke erfaringer, kommunerne har gjort sig omkring kulturen i en krisetid, og så tager vi en debat – med blandt andet kulturministeren om, hvordan vi på tværs af sektorer kan måle kulturens værdi, og dermed skabe bedre grundlag for politiske prioriteringer af kulturområdet.

  Du kan lytte til KL's kulturpodcast her, men det smarte ved at lytte til podcast gennem en app på din smartphone er, at du kan lave noget andet imens. Desuden kan du vælge at downloade en podcast på din mobil, så du kan høre den senere på tidspunkter, hvor du ikke behøver at have internetadgang.

  Hvis du har en iPhone eller et andet Apple-produkt, har du allerede en forinstalleret podcast-app på din telefon. Hvis du derimod bruger android-telefon, skal du selv hente en podcast app (f.eks. Spotify) i app-store.

  Du kan læse mere om og lytte til de enkelte episoder herunder: 

  Kommunerne har stor betydning for kulturområdet, og kulturen er vigtig for kommunerne. Kulturen er en del af den kommunale helhed, og kulturens værdi i kommunerne er mangesidet. Kunsten og kulturen har en værdi i sig selv, og samtidig tilfører kulturen værdi til andre områder og samfundet generelt. Kultur spiller en stor rolle ift. kommunale dagsordner inden for områder som dannelse og læring, børn og unge, social og sundhed, fællesskaber og sammenhængskraft, erhverv og turisme mv.

  I dette afsnit interviewes Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

  Derudover medvirker:

  • John Bøgelund Frederiksen, kultur- og Borgerservicechef i Silkeborg Kommune
  • Mini Blume, Billedskoleleder i Helsingør Kommune
  • Jan Milling, ejer af Milling Hotels 

  I forbindelse med den ekstraordinære situation under Covid-19 er kulturens værdi blevet endnu tydeligere. En række kommuner har været frontløbere ift. at etablere hjælpepakker for at understøtte kulturlivet og i flere tilfælde har erhvervslivet støttet op om dette. Sideløbende har der været en stor omstilling lokalt, og kommuner og institutioner har fundet nye måder at imødekomme borgernes behov for kreative og positive fællesskaber, skabertrang og virkelyst. Samtidig har det været svært for kulturen at komme på den nationale dagsorden, bl.a. fordi der mangler samlet viden og overblik.

  I dette afsnit interviewes Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

  Derudover medvirker:

  • Jørn Pedersen, borgmester i Kolding Kommune
  • Eva Ormstrup, kultur- og borgerchef, Odsherred Kommune
  • Rabih Azad-Ahmad, kulturrådmand i Aarhus Kommune
  • Jens Bjerg Sørensen, bestyrelsesformand for Købmand Herman Sallings Fond

  Coronakrisen har tydeliggjort behovet for at dokumentere og tydeliggøre kulturens værdi og effekt. Datagrundlaget på kulturområdet er mangelfuldt og spredt ud på mange forskellige organisationer og instanser. Kommunerne laver deres egne analyser i forbindelse med udvikling af politikker og strategier, der findes kun få nationale undersøgelser, og det er kompliceret at italesætte kulturens værdi og effekt.

  I dette afsnit debatterer Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, kulturminister Joy Mogensen og Esben Danielsen, direktør for Lokale- og Anlægsfonden, hvordan vi kan blive bedre til at sætte tal på kulturens værdi i fremtiden. 

  Sidst opdateret: 26. oktober 2023