Gå til hovedindhold
Ungdomsuddannelse
Børn og unge

Udsyn i udskolingen

Udsyn i udskolingen var et samarbejde mellem KL og DLF, som er godkendt af foreningerne bag Fremfærd. Projektet beskæftigede sig med overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, og de udfordringer eleverne i 7.-9. klasse står overfor, når de skal vælge ungdomsuddannelse.

Indhold

  Frafaldet fra erhvervsuddannelserne og en stor søgning mod de gymnasiale ungdomsuddannelser bliver udpeget som centrale udfordringer i uddannelsessystemet. Det fremgik senest af Produktivitetskommissionens arbejde (2014) og danner afsæt for Folketingets nyligt aftalte reform af erhvervsuddannelserne. Samstemmende peger fx AE-rådet og Dansk Industri på, at danske virksomheder i løbet af få år vil komme til at mangle fagligt uddannet arbejdskraft. 

  Projektet tager udgangspunkt i, at eleverne i 7.-9. klasse har store udfordringer når de skal vælge en ungdomsuddannelse. Dette kan skyldes at uddannelsessystemet – og især erhvervsuddannelsessystemet – er svært at overskue; men også at der knytter sig mere prestige til de gymnasiale ungdomsuddannelser.

  Det manglende overblik giver mange elever problemer med at foretage et meningsfuldt erhvervs- og uddannelsesvalg. Frafald og omvalg i erhvervsuddannelserne og tilvalg af de gymnasiale ungdomsuddannelser er logiske strategier, der følger som en konsekvens af dette. 

  På den baggrund sætter projektet fokus på, hvordan eleverne i 7.-9. klasse kan få mere viden og erfaring med ungdomsuddannelserne og erhvervs- og arbejdsmarkedet som udgangspunkt for at vælge ungdomsuddannelse. Antagelsen er, at et mere konkret møde med ungdomsuddannelserne og erhvervslivet og de forskellige muligheder, samt en bedre refleksion over dette møde, kan være et af de mulige bidrag til at nedbringe frafald og omvalg i erhvervsuddannelserne og få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse fremfor en gymnasial ungdomsuddannelse. 

  Projektet er inspireret af Bill Laws teori om valg som et læringsanliggende, som opererer med fire læringstrin:  

  1. Det første handler om at opdage, sanse, høre, opleve, mærke, dvs. få indtryk, information og kontakter til at komme videre
  2. Andet trin handler om at ordne indtrykkene, så man bliver klar over forskelle og ligheder
  3. Næste trin handler om at fokusere på, hvad og hvem man skal være opmærksom på, og hvad der er vigtigt for en selv og andre
  4. Sidste trin handler om at forstå og vide, hvordan noget fungerer og om at kunne forklare og foregribe handlinger.
   Set gennem de fire læringstrin skal et vellykket uddannelsesvalg i 7.-9. klasse bygges på elevernes meget konkrete møde med ungdomsuddannelserne og erhvervs- og arbejdsmarkedet. Mødet skal give eleverne mulighed for at sanse og opleve uddannelsen, ordne og fokusere og forstå dette møde.

  Du kan læse mere om projektet i projektbeskrivelsen herunder.

  Som en del af projektet er der blevet udarbejdet tre små film om karrierelæring.

  Du kan se filmene hos VPT.dk

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Karoline Grønbæk Hansen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3365

  E-mail: kagh@kl.dk