Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre

Specialuddannelse i borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje giver kompetenceløft til kommunale sygeplejersker

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er målrettet sygeplejersker i kommunerne og almen praksis. Uddannelsen har fokus på at løfte de sygeplejefaglige kliniske kompetencer med særlig opmærksomhed på de komplekse og ustabile patientforløb. Dertil højne den organisatoriske kompetence til at kunne lede og koordinere (komplekse)patientforløb. Uddannelsen styrker sygeplejersker i at kunne fungere som ressourceperson, både fagligt og tværfagligt, i egen organisation og på tværs af sektorer, men tæt på borgeren og i den kliniske praksis.

  Specialuddannelsen består af i alt 40 ugers fuldtidsuddannelse, hvoraf kursisten vil være fraværende fra sin arbejdsplads i 12 uger. Flere praktiske informationer om uddannelsen findes nedenfor.

  Her finder du yderligere information om uddannelsen og dens opbygning. Uddannelsen udbydes i alle 5 regioner og der findes links til professionshøjskolerne for yderligere information om tilrettelægning af uddannelsen nederst på siden.

  Bekendtgørelse og uddannelsesordning (Retsinformation)

  Uddannelsesordning-borgernærsygepleje (pdf)

  Vejledning vedrørende den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje - august 2019.pdf

  Nationale rammer omkring specialuddannelsen i borgernær sygepleje (pdf)

  Specialuddannelsesplan (SUP)

  Specialuddannelsesplanen (SUP) beskriver, hvordan specialuddannelsen i borgernær sygepleje er tilrettelagt (teori, klinik, pensum osv.). SUP’en udmønter således specialuddannelsens uddannelsesordning, som du også kan finde her på siden

  Specialuddannelsesplan sup uddannelsesafsnit 1 hold 6 150623

  Specialuddannelsesplan sup udd afsnit 2 og 3 h6 23 24

  Specialuddannelsesplan for uddannelsesafsnit 1 hold 7 27.06.2024.

  Tidsplan for uddannelsesforløb 

  Forløb 2023 2024 hold 6 rev. 231027

  Forløb 2024 2025 hold 7

   

  Individuel specialuddannelsesplan (ISUP)

  Den individuelle uddannelsesplan (ISUP) skal udfyldes af kursist og vejleder/ansættelsesstedet.

  Individuel specialuddannelsesplan (isup) (1)

  Individuel specialuddannelsesplan (isup) (pdf)

   

  Intern klinik

  Danske Professionshøjskoler har udarbejdet to skemaer til godkendelse af henholdsvis intern klinik i første uddannelsesperiode og anden og tredje uddannelsesperioder. De skal sendes underskrevet til professionshøjskolen.

  Samtidig er der udarbejdet et skema, som kommunen kan bruge i vurderingen af om kursisten har bestået/fået godkendt den interne klinik.

  Skema til professionshøjskolerne uddannelsesafsnit 1

  Skema til professionshøjskolerne uddannelsesafsnit 2

  Hjælp til vurdering af om kursisten har bestået-fået godkendt intern klinik

   

  Ekstern klinik

  Her kan der findes information omkring ekstern klinik på sygehuse og psykiatriske tilbud

  Specialuddannelse i borgernær sygepleje information til sygehuse og psykiatri

   

  Her kan du finde information omkring ekstern klinik i almen praksis

  Kliniknotat til almen praksis

   

  Kriterier for afsluttet prøve

  Kriterier for afsluttende prøve.pdf

  Sidst opdateret: 27. juni 2024

  Links

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Lene Dørfler

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3367

  E-mail: ldf@kl.dk

  Konsulent

  Mia Hansen Mandau

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3315

  E-mail: mhma@kl.dk