Gå til hovedindhold

Casebank - Rekrutteringsinitiativer på ældre- og sundhedsområdet

Om casebanken

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Som et led i KL’s handleplan, ’Flere hænder til ældre- og sundhedsområdet 2.0’, fra 2021, drifter KL en casebank med kommunale eksempler på vellykkede indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse på ældre- og sundhedsområdet.

Sådan bidrager I til KL's Casebank

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

KL’s Casebank er åben for alle kommuner. Formålet er at skabe en eksempelbank, hvor man kan finde inspiration til nye konkrete rekrutterings- og fastholdelsesindsatser på ældre- og sundhedsområdet.

Aalborg Kommune: Mentorindsats forebygger frafald på SOSU-uddannelser

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Aalborg Kommune indførte i 2020 en ny trivselsindsats – i form af en mentorordning kaldet ’læringsbuddy’ for at øge trivsel og forebygge frafald blandt elever med særlige udfordringer på SOSU-uddannelserne. Indsatsen har betydet, at flere elever er fastholdt i uddannelse.

Esbjerg Kommune: Praktikvejledere på fuldtid nedbringer frafaldet markant

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

I Esbjerg Kommune har man siden 2017 haft praktikvejledere ansat som fuldtidsvejledere. Deres opgave er at give vejledning og støtte til SOSU-elever i praktik. Indsatsen har bidraget til højere kvalitet i praktikforløbene, mere tilfredse elever og et markant fald i frafaldet for både social- og sundhedshjælpere og -assistentelever.

Fredensborg Kommune: Fuldtidsvejledere og fast struktur under praktik reducerer frafald

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Siden august 2019 har Fredensborg Kommune udviklet en fast struktur for praktikken og ansat 7 fuldtidsvejledere. Vejlederne er ansat uden for medarbejdernormeringen og har til opgave at danne rammer for en fokuseret og struktureret vejledning af SOSU-elever, der er under oplæring i kommunen.

Frederikshavn Kommune: Fastholdelsessamtaler mindsker elevfrafald markant

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

I Frederikshavn kommune har man siden 2019 arbejdet målrettet med en fastholdelsesstrategi for SOSU-elever. Indsatsen har resulteret i et markant fald i frafaldet og et styrket samarbejde om eleverne mellem SOSU-skolen og praktikken.