Gå til hovedindhold

Nyhedsbrevet Råderum

179 resultater

Råderumsgalleriet på Kommunaløkonomisk Forum 2024

10. jan. 2024
Råderum
Økonomi
Velfærd

Hent inspiration til udvikling og omstilling af kommunale opgaver på KØF24.

Velfærd ved en skillevej (KØF2024)

10. jan. 2024
Råderum
Velfærd
Økonomi

I løbet af de seneste 10 år er der kommet en stadig større afstand mellem det offentlige og det private forbrug målt pr. indbygger. Den stigende private velstand har skabt et større forventningspres mod den offentlige velfærd, som siden 2010 ikke er fulgt med udviklingen i det private. Samtidig er borgernes forbrug af private velfærdsydelser og forsikringer steget markant. Hvilken betydning har denne udvikling for velfærdsstaten? Står vi ved en skillevej?

Hvad er vejene til råderum på administrationsområdet? Få tre eksperters bud

14. nov. 2023
Råderum
Økonomi
Nyhed

Der er fornyet fokus på kommunernes administration i den seneste økonomiaftale, hvor der bl.a. er fokus på at implementere statslige og kommunale regelforenklinger som vej til at aflaste kommunernes administrative opgaver. Sideløbende har kommunerne gode muligheder for at fortsætte de indsatser, der kan omstille, udvikle og frigøre råderum på administrationsområdet. Vi har spurgt tre eksperter, hvilke perspektiver de har på at skabe råderum på administrationsområdet.

Nyt styringsoverblik på socialområdet: Kommunerne har stort fokus på data og visitation til botilbud

01. nov. 2023
Råderum
Social
Nyhed

En ny undersøgelse fra KL viser, at de fleste kommuner arbejder systematisk med faglig og økonomisk styring af socialområdet i henhold til gældende anbefalinger. Næsten alle kommuner har over en årrække bl.a. styrket fokus på kontraktforhandling, bred deltagelse i visitationsudvalg og dataunderstøttelse, der skaber overblik over borgere i sociale tilbud. Men der er fortsat potentialer at hente, når det kommer til bl.a. tilbudsviften, kontraktforhandling og tættere opfølgning mellem udfører og myndighed.

Høje-Taastrup har bremset udgifterne på det specialiserede voksenområde

01. nov. 2023
Råderum
Økonomi
Social

I disse år presses mange kommuners økonomi af stigende udgifter til det specialiserede voksenområde. Imidlertid er udviklingen i Høje-Taastrup de seneste år vendt og kommunen har formået at holde udgifterne i ro. I KL’s nye værktøj ’Kommunernes Styringsoverblik’ peges der på, at Høje-Taastrups succes bl.a. kan tilskrives arbejdet med deres tilbudsvifte, et stærkt datagrundlag og at arbejdet er forankret i hele organisationen.

Hvordan kan styrket indkøbspraksis skabe værdi på socialområdet?

01. nov. 2023
Råderum
Økonomi
Social

Hver dag foretager chefer og medarbejdere i kommunerne køb af komplekse ydelser tæt på borgeren. Det drejer sig fx om botilbud, specialundervisning og forebyggende indsatser til børn og unge. Køb der med fordel kan gennemføres med støtte fra kommunens indkøbsfunktion eller kollegaer, der har indgående viden om kontraktindgåelse, forhandling og dialog med leverandører samt tilbud.