Gå til hovedindhold

Høringssvar

179 resultater

Høringssvar fra KL vedr. udkast til rammeaftalebekendtgørelse

14. nov. 2023
Høringssvar
Social

KL's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Høringssvar: vedr. Barnets lov §48

08. nov. 2023
Høringssvar

KL's bemærkninger til tillæg til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, [..] og forskellige andre love

Høringssvar fra KL vedr. udkast til rammeaftalebekendtgørelse

08. nov. 2023
Høringssvar

KL's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Høringssvar: udkast til 'samlelovforslag'

08. nov. 2023
Høringssvar
Børn og unge
Social

KL's bemærkninger til 'samlelovforslag'

Høringssvar fra KL vedr. ændring af dataindberetninger på socialområdet

06. nov. 2023
Høringssvar

KL's foreløbige høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

Høringssvar: Certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

06. nov. 2023
Høringssvar
Teknik og miljø

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar til det foreliggende forslag til nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (certificeringsbekendtgørelsen). Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Der tages derfor forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

Høringssvar: retssikkerhed og administration på det sociale område

01. nov. 2023
Høringssvar
Social
Børn og unge

KL's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Høringssvar: Ændring af lov om miljøbeskyttelse - Selektiv nedrivning

30. okt. 2023
Høringssvar
Teknik og miljø
Byggeri

KL har modtaget høring udkast til lovforslag om selektiv nedrivning. Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsperioden. Der tages derfor forbehold for efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.