Gå til hovedindhold

Høringssvar

267 resultater

Høringssvar: Spildevandsbekendtgørelsen

17. maj 2024
Høringssvar
Klima

KL byder den opdaterede version af spildevandsbekendtgørelsen velkommen og bemærker, at de fleste ændringer er af lovteknisk karakter. KL har en række generelle bemærkninger og tekstnære bemærkninger.

Høringssvar: Rammerne for kommunal støtte til etablering af net til højhastighedsbredbånd

16. maj 2024
Digitalisering og teknologi
Høringssvar

KL takker for høringen over rammerne for kommunal støtte til etablering af bredbånd. I KL undrer vi os over, at regeringen mener, at det er en kommunal opgave at prioritere midler til at sikre udbredelsen af tidssvarende bredbånd, hvor markedet ikke finder det rentabelt at udrulle bredbånd.

Høringssvar: Affaldsaktørbekendtgørelsen

14. maj 2024
Affald
Teknik og miljø
Høringssvar

KL har modtaget høringsudkast til en ny hovedbekendtgørelse af affaldsaktørbekendtgørelsen. Forslaget indeholder en tilladelse til, at kommunerne kan foretage kompostering på genbrugspladser af haveaffald, der er indsamlet på genbrugspladser i kommunen. KL ser generelt positivt på udkastet.

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om Legionellakontrol

14. maj 2024
Teknik og miljø
Høringssvar

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar til det foreliggende for-slag til bekendtgørelse om Legionellakontrol. Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfri-sten. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

Høringssvar: Døgnophold i Danmark eller Færøerne/Grønland, samt udkast til vejledninger om hhv. døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland og om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne

24. apr. 2024
Høringssvar
Social

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har sendt et udkast til vejledning om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne i offentlig høring.

Høringssvar: Døgnophold i tilbud i Danmark som led i gennemførelsen af varetægtsfængsling/tilbageholdelse eller fuldbyrdelsen af en dom mv.

23. apr. 2024
Høringssvar
Social

Social-, Bolig, og Ældreministeriet har sendt et udkast til bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark som led i gennemførelsen af varetægtsfængsling eller fuldbyrdelsen af en dom.