Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Arbejdsmiljø
Forvaltning og ledelse

Uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for kommunale og regionale ledere

KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har sammen med ledelseskonsulenthuset LEAD udviklet en uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for kommunale og regionale ledere med personaleansvar

Indhold

  KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte ved OK21 at udvikle og tilbyde en frivillig uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for kommunale ledere med personaleansvar. RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og Forhandlingsfællesskabet indgik en lignende aftale for regionale ledere. De tre parter har efterfølgende indgået et partnerskab om at udvikle og tilbyde uddannelsen sammen.

  KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har sammen med ledelseskonsulenthuset LEAD udviklet en frivillig uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for kommunale og regionale ledere med personaleansvar med baggrund i OK21.

  LEAD.eu

  Arbejdsmiljøekspert Malene Friis Andersen og erfarne ledelseskonsulenter med erhvervspsykologisk baggrund underviser på uddannelsen, der består af 3 hele dage og 3 halve netværksdage. To af netværksdagene vil være virtuelle.

  I efteråret 2022 gennemførte LEAD to testhold for at få ledernes feedback på uddannelsen og justere indholdet, inden de ordinære forløb blev udbudt i 2023. 

  De to pilothold er blevet evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut. Evalueringen viser overordnet stor tilfredshed med uddannelsen.

  Der er udbudt fire hold i 2024 i henholdsvis København og Aarhus.

  Du kan læse mere om indhold, datoer og priser på:

  lederweb.dk

  Uddannelsen er udviklet på baggrund af forskningsbaseret viden og er praksisnær og handlingsrettet. Den skal:

  • Give ledere håndgribelige værktøjer til at udvikle og fastholde et bedre psykisk arbejdsmiljø for de ansatte på arbejdspladsen
  • Styrke lederes viden og handlekompetencer i forhold til identifikation, forebyggelse og håndtering af udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø
  • Styrke lederes viden og handlekompetencer i forhold til at arbejde med eget psykiske arbejdsmiljø
  • Give ledere en styrket forståelse for sammenhængen mellem den daglige opgaveløsning, psykisk arbejdsmiljø samt kvalitet i opgaveløsningen.

  Målgruppen er kommunale og regionale ledere med personaleansvar herunder ledere af ledere. 

  • Malene Friis Andersen, aut. psykolog og ph.d., selvstændig konsulent og tidligere forsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 
  • Katrine Bastian Meiner, aut. psykolog, chefkonsulent i LEAD og gennemgående underviser.
  • Kim Martin Nielsen, cand. mag. i pædagogik og Master of Management Development, partner i LEAD og gennemgående underviser.
  Sidst opdateret: 9. januar 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Nina Roth

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3118

  E-mail: niro@kl.dk