Gå til hovedindhold
Uddannelsesvejledning
Børn og unge

KL's arbejde med uddannelses- og erhvervsvejledning

KL’s interessevaretagelse på unge- og uddannelsesområdet blev i 2020 udvidet til at omfatte uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og i kommunernes unge indsats. I den forbindelse etablerede KL Enhed for Uddannelse- og erhvervsvejledning i Kommunerne (EUK). Målet med EUK er at understøtte kommunerne i at tilbyde vejledningsindsatser af høj kvalitet. Dertil var målet, gennem et tæt samarbejde med praksis, at kunne berige KL’s interessevaretagelse.

Grafisk overblik over vejledningens opgaver i KUI. Venstre del er opgaver i grundskolen for de unge 13 - 17 år på vej til ungdomsuddannelse, Andre uddannelsesaktiviteter end ungdomsuddannelse, Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Opgaverne er Introduktion til uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, Informationsmøder for elver og forældre

Indhold

  Sådan arbejder KL med uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne

  KL har gennem EUK tilknyttet en rådgivningsgruppe bestående af en vejledningsfaglig leder fra hver region. Gruppen mødes kvartalsvis og behandler relevante sager af strategisk karakter. For hver region er der ligeledes etableret et regionalt lederfora til videns- og erfaringsudveksling på vejledningsområdet. 

  EUK afholder to årlige møder for de vejledningsfaglige ledere i kommunerne. Mødernes sigte er at understøtte den faglige udvikling af vejledningsområdet i kommunerne. 

  Kommunerne tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning for elever i udskolingen samt unge mellem 15 og 25 år og involverer fagligheder fra både social-, beskæftigelses- og børne-ungeområdet. EUK arbejder derfor tæt sammen med flere fagkontorer i KL for at understøtte KL’s interessevaretagelse på vejledningsområdet, f.eks. gennem KL’s netværk for KUI-ledere. 

  EUK driver et digitalt forum for alle vejledningsfaglige i KUI. Med det digitale forum har KL en direkte forbindelse til og uddannelses- og erhvervsvejledningen i praksis i kommunerne. Det digitale forum er forbeholdt de kommuner, der finansierer EUK.

  Sidst opdateret: 22. april 2024

  Kontakt

  Programleder

  Ursula Dybmose

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3826

  E-mail: udy@kl.dk

  Konsulent

  Claire Stevens-Lekfeldt

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3929

  E-mail: clsl@kl.dk