Gå til hovedindhold
Overenskomster
Arbejdsgiver

Overenskomstforhandlinger 2024

OK24 står for døren, hvor der skal forhandles overenskomster for mere end en halv million ansatte på det kommunale arbejdsmarked. Fokus for KL vil være at skabe attraktive arbejdspladser og gode rammer for kommunerne, der gør det muligt at udvikle velfærden og drive en effektiv offentlig sektor.

Indhold

  Den politiske forhandlingserklæring

  KL og Forhandlingsfællesskabet har forud for OK24 opdateret den politiske forhandlingserklæring, der skal være med til at understøtte konstruktive overenskomstforhandlinger.

  Som opfølgning på OK18 indledte KL og Forhandlingsfællesskabet en dialog om forhandlingsmodellen på det kommunale område, herunder hvad der hhv. fremmer og hindrer konfliktfyldte forhandlingsforløb med afsæt i parternes respektive evalueringer af OK18.

  Der blev som følge af drøftelserne indgået en forhandlingserklæring, hvor parterne forpligter hinanden på en række fælles hensigter i tilknytning til overenskomstforhandlingerne. I forhandlingserklæringen står, at både KL og de faglige organisationer er enige om at værne om og udvikle parternes tillidsfulde forhandlingsrum, hvor idéer, løsningsforslag og forhandlingsudspil også kan drøftes uformelt og i fortrolighed. Også mellem overenskomstforhandlingerne.

  Det er en væsentlig styrke, at vi som led i den danske model som overenskomstparter i fællesskab kan finde gode løsninger, som er med til at skabe udvikling og attraktive arbejdspladser. 

  Det fremgår af erklæringen, at aftalen skal genbekræftes af begge parter forud for hver overenskomstfornyelse.

  I den forbindelse er forhandlingserklæringen forud for OK24 blevet opdateret med mindre sproglige ændringer.