Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø

Nedenfor kan du læse om de sammenhænge, hvor KL indgår i et samarbejde med andre parter om at forbedre og udvikle arbejdet med arbejdsmiljøet.

Indhold

  Myndighed på arbejdsmiljøområdet og den vigtigste indgang til viden, love og regler om arbejdsmiljø. Deres hjemmeside dækker alle emner indenfor arbejdsmiljø fra love og regler til viden, værktøjer og gode eksempler:

  at.dk

  KL har blandt andet en rolle i forhold til Arbejdstilsynet, når arbejdsmarkedets parter bliver hørt om nye love og regler.

  Det forum, hvor arbejdsmarkedets parter samarbejder om at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Rådet rådgiver beskæftigelsesministeren, inspirerer og påvirker det resterende danske arbejdsmiljøsystem.

  Arbejdsmiljørådet består af repræsentanter fra arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. KL er medlem af rådet og repræsenterer her de offentlige arbejdsgivere.

  På arbejdsmiljørådets hjemmeside kan man læse mere om rådets indsatser og anbefalinger og finde inspirationsmaterialer:

  amr.dk

  Aftalen er indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, der er de faglige organisationers forhandlingsenhed på det kommunale område.

  Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser for kommunerne om sygefraværssamtaler, sygefraværsstatistik, handlingsplaner for arbejdspladsvurdering (APV), indsats mod vold, mobning og chikane og indsats mod arbejdsbetinget stress.

  Vejledning til aftale om trivsel.pdf

  Samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer. Der findes i alt fem BFA'er, som dækker hele arbejdsmarkedet. BFA ”Velfærd og Offentlig Administration” er det mest relevante for stort set alle kommunalt ansatte. 

  BFA for Velfærd og Offentlig Administration har udarbejdet en bred vifte af materialer, værktøjer og metoder til inspiration for arbejdspladserne.

  KL deltager i BFA-arbejdet med at udarbejde materialer og værktøjer, der er relevante for de kommunale arbejdspladser. Du kan læse mere på BFA Velfærds hjemmeside:

  arbejdsmiljoweb.dk. 

  Centret forsker, formidler, uddanner og bidrager til at udvikle et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark. På NFA's hjemmeside formidler NFA forskningsbaseret viden til arbejdspladser, myndigheder, arbejdsmarkedets parter og arbejdsmiljørådgivere:

  nfa.dk

  KL deltager i følgegrupper på en række forskningsprojekter, der er relevante for de offentlige arbejdspladser.

  PUF udvikler, udbyder og formidler uddannelser og materiale til MED og arbejdsmiljøorganisationer, herunder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

  Formålet med uddannelserne er at klæde ledere og medarbejdere på til at samarbejde om opgaverne ud fra et helhedsperspektiv.

  PUF blev etableret i 2003 som et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet. Du kan læse mere her på:

  puf.dk

  Spark hjælper lokale TRIO/MED i kommunerne med gratis støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø. Forløbene skræddersys i samarbejde mellem SPARK og ansøgerne og tager udgangspunkt i netop jeres udfordringer.

  SPARK er et resultat af overenskomstforhandlingerne 2015, hvor KL og Forhandlingsfællesskabet blev enige om en fælles indsats for at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. På SPARK’s hjemmeside  kan man læse mere om SPARK-forløb, og hvordan man ansøger.

  vpt.dk/spark

  Hjemmesiden er især henvendt til ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser, der arbejder med borgere med særlige problemstillinger, som kan være udadreagerende.

  Formålet er at inspirere arbejdspladsen til at forebygge og håndtere voldsomme hændelser. Bag websitet står KL, FOA, Socialpædagogerne, 3F, Dansk Socialrådgiverforening, Sundhedskartellet.

  Metoder Mod Vold | VPT

  Hjemmesiden sætter fokus på de emner, som kommunerne og de faglige organisationer arbejder med i fællesskab. På hjemmesiden kan man finde viden, værktøjer og inspiration til det daglige arbejde i kommunerne på stort set alle områder, herunder arbejdsmiljø. 

  Der ligger blandt andet en række artikler om arbejdspladsernes erfaringer med SPARK-forløb og så ligger der et forskningsbaseret projekt om stress.

  Viden på Tværs er ejet af KL og Forhandlingsfællesskabet.

  vpt.dk

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Nina Roth

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3118

  E-mail: niro@kl.dk