Gå til hovedindhold

Inspiration til implementering af arbejdspligt

Indledning: Inspiration til implementering af arbejdspligt

Integration
Beskæftigelse

KL har indsamlet eksempler på gode metoder og indsatser for borgere, som omfattes af arbejdspligten, med formålet om at inspirere kommuner til, hvordan arbejdspligten kan implementeres. Eksemplerne er fordelt på fire temaer.

Tema: Virksomhedsrettede indsatser og sproglig opkvalificering

Integration
Beskæftigelse

Her kan du læse mere om, hvordan en række kommuner har arbejdet virksomhedsrettet med fokus på den håndholdte indsats. Du kan bl.a. læse om, hvordan kommunerne arbejder sammen med lokale virksomheder om f.eks. småjobs, og om KIB (Kvinder I Beskæftigelse), der har fokus på at kombinere den individuelle jobrettede indsats med sproglig opkvalificering.

Tema: IGU – et alternativ til arbejdspligt

Integration
Beskæftigelse

Her kan du læse eksempler på, hvordan forskellige kommuner prioriterer at arbejde med IGU-forløb som en indsats til at få flere flygtninge og indvandrer i job eller uddannelse. Du kan bl.a. læse om forskellige organiseringer af IGU-indsatsen, kommunale IGU-forløb og vigtigheden af et godt virksomhedssamarbejde. Som IGU-elev er man ikke omfattet af arbejdspligten.

Male social worker taking care of an old woman

Tema: Tilgangen til borgere med integrationsbehov

Integration
Beskæftigelse

Her kan du få indblik i, hvordan tre kommuner på forskellig vis arbejder integrationsfagligt med borgere. Du kan bl.a. læse om ”Traumebevidst praksis”, arbejdet med sygdomsforståelse samt de gode erfaringer, Aarhus Kommune har gjort sig, med deres tværfaglige projekt, Opgang til Opgang.

Tema: Nytteindsats

Integration
Beskæftigelse

Her kan du læse om struktureringen af nytteindsats, samt hvordan den kan indgå i samspil med den ordinære beskæftigelsesrettede indsats.

KL´s position og fakta om arbejdspligt

Integration
Beskæftigelse

KL har igennem flere år arbejdet for, at en ny arbejdspligt bør tilrettelægges sådan, at kommunerne får så store frihedsgrader som muligt til at tilrettelægge indsatser med reel jobeffekt, at bureaukratiet minimeres, og kommunerne kompenseres økonomisk for øgede indsatser og administration.