Gå til hovedindhold
Personalejura

Sociale medier og decorum

Udbredelsen af sociale medier både på arbejde og i fritiden rejser spørgsmål, om hvordan kommunalt ansatte kan og må bruge de sociale medier som fx Facebook, LinkedIn og X (tidligere Twitter).

Indhold

  For kommunalt ansatte gælder et krav om, at den enkelte skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver – også kaldet værdighedskravet eller decorum. Decorum, som specifikt er indskrevet i tjenestemandsregulativet, gælder også for overenskomstansatte.

  Decorum handler om, at den ansatte skal udvise en adfærd – såvel på arbejdet som i fritiden -  som efter tidens normer og samfundsopfattelse er acceptabel i forhold til den stilling, som den ansatte varetager.

  I decorumkravet indgår også ansattes brug af sociale medier.

  Ansattes brug af sociale medier som privatpersoner er som udgangspunkt arbejdsgiveren uvedkommende. Dertil kommer, at offentligt ansatte har frihed til at ytre sig inden for rammerne af grundloven ligesom alle andre borgere i Danmark.

  I den situation, hvor en medarbejder ytrer sig på sociale medier i strid med rammerne for ytringsfriheden fx ved at overskride sin tavshedspligt kan arbejdsgiver gribe ind. I særlige tilfælde kan arbejdsgiver også reagere over for en medarbejder, hvis medarbejderens ytringer på de sociale medier resulterer i samarbejdsproblemer.

  Medarbejderens loyalitetspligt over for sin arbejdsplads begrænser ikke medarbejderens generelle ytringsfrihed.

  Kommunerne som arbejdsgivere har vide rammer for at regulere og udøve kontrol af ansattes brug af sociale medier i arbejdstiden. For at undgå for megen tvivl om, hvad der er acceptabelt på de sociale medier, anbefaler KL, at kommunen i sin personalepolitik har beskrevet, hvad der er god adfærd på de sociale medier.

  Jura og EU rådgiver om de personalejuridiske og persondataretlige problemstillinger ved brugen af sociale medier.

  Sidst opdateret: 6. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Inge Fløe Buhl

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3219

  E-mail: ifb@kl.dk