Gå til hovedindhold
Kultur og fritid
Netværk

Kommunenetværk

KL's kultur- og fritidsteam udbyder flere netværk, der er målrettet de kommunalt ansatte, der arbejder indenfor området.

Indhold

  Netværket er for kulturchefer eller ledere med direkte kontakt til det politiske niveau på området.

  Kultur er en del af den kommunale helhed, men kulturområdet adskiller sig alligevel fra andre kommunale områder.

  På det strukturelle plan indeholder kulturområdet kun få skal-opgaver for kommunerne, og området er i vid udstrækning præget af en rammelovgivning. Det giver på den ene side mulighed for udvikling og tilpasning til den lokale kontekst – men på den anden side betyder dette også, at kulturområdet kan blive klemt eller overset i såvel lokale som nationale prioriteringer. Denne tendens forstærkes af udfordringer ved en italesættelse og dokumentation af kulturens værdi og effekt.

  Derudover er kulturområdet i en række kommuner præget af mange forskellige typer af organisering og opgaver, og kulturcheferne har derfor et omfattende ledelses- og styringsansvar, hvor man udover understøttelse af det politiske niveau og ledelse af medarbejdere i forvaltning eller lign. også skal forholde sig til kommunale institutioner og selvejende institutioner, foreninger, ildsjæle og andre typer af aktører.

  Som kulturchef navigerer man dermed i en arena, der er præget af kompleksitet på flere forskellige niveauer, og KL ønsker med netværket for kulturchefer at tilbyde en platform for videndeling, inspiration og læring på tværs af kommunerne. 

  Formål

  Formålet med netværket er desuden at være en ramme for drøftelser af kulturens værdi og effekt, og hvordan vi italesætter og dokumenterer dette, ligesom netværket skal have fokus på aktuelle kulturpolitiske dagsordener.

  Som deltager i netværket vil man blive opdateret på nyt fra KL på kulturområdet, høre spændende oplæg og møde andre kulturchefer fra kommunerne.

  Det er tanken, at netværket beskæftiger sig med emner, der udpeges af deltagerne selv, og at deltagerne spiller en aktiv rolle på netværkets møder, hvor der udover netværksdeltagerne også vil være en ekstern oplægsholder, der spiller ind i det pågældende emne.

  Målgruppe

  Netværkets målgruppe er kulturchefer eller ledere med direkte kontakt til det politiske niveau.  

  Tilmeld netværk

   

  Er du konsulent, og arbejder du eller ønsker din kommune at igangsætte et aktivt strategisk arbejde med kunst i det offentlige rum? Så er "Kommunernes netværk for kunst i det offentlige rum" netværket for dig

  Flere og flere kommuner indarbejder kunst på mange forskellige niveauer – i offentlige bygninger, på gavle, i kunstneriske inddragelsesprocesser og byudvikling. I KL og Billedkunstnernes Forbund arbejder vi på at understøtte dette vigtige arbejde.

  For at sikre den fortsatte udvikling af feltet etableres derfor et kommunalt netværk for kunst i kommunerne med særligt fokus på kunst i offentlige rum. Det kommunale netværk skal bistå kommunernes arbejde med kunst i det offentlige rum via erfaringsdeling, viden, inspiration og værdisættelse.

  Formålet med netværket er at give kommunale aktører et fortroligt rum til refleksion, der kan højne kvaliteten og smidigheden i gennemførelsen af kunstprojekter, strategier og planer på alle niveauer fra f.eks. innovativ byudvikling til midlertidige kunstneriske projekter og permanente værker i offentlige rum i de danske kommuner.

  Netværket vil desuden præsentere medlemmerne for spændende eksterne oplæg, workshops og frivillige studieture, der kan tjene til inspiration for arbejdet i den enkelte kommune. 

  Netværket faciliteres af Billedkunstnernes Forbund (BKF) og Kommunernes Landsforening (KL).

  Tilmeld netværk

   

  Klimakrisen er vor tids største udfordring, og partnerskaber er vejen til en bæredygtig og grøn omstilling. Kulturlivet er centralt i den grønne omstilling, for kulturen har en stærk stemme og en stor berøringsflade med borgere og civilsamfund. Kommunerne har en vigtig rolle i at få hele samfundet med. Hvordan kan kommuner og kulturliv forene kræfterne, og hvad er deres muligheder, roller og ansvar i den grønne omstilling? Hvordan kobler vi den grønne omstilling i kulturlivet med kommunernes klimahandleplaner?

  Det vil vi undersøge og afprøve i netværket, som henvender sig til repræsentanter fra kommunale forvaltninger indenfor kulturområdet. Som medlem af netværket har du mulighed for at medbringe én ledsager til hvert møde, som kan være en kollega fra samme fagområde, andre fagområder/forvaltninger, en klimarådgiver, en repræsentant fra en kulturinstitution eller lign.

  Formålet med netværket er at ruste kommuner til at arbejde med den grønne omstilling i det lokale kulturliv, med fokus på arbejdet med at gøre kulturinstitutionerne mere klimavenlige, og hvordan kulturinstitutionerne kan være med til at understøtte grøn dannelse og grønt medborgerskab lokalt.

  Som medlem af netværket vil du møde forskere, eksperter, fagfolk og andre kommuner. Via oplæg, debatter og netværk får du viden og redskaber til at arbejde med den grønne omstilling ift. kulturområdets institutioner og aktører, og hvordan  kulturlivets institutioner og aktører selv kan være med til at påvirke borgernes adfærd og skabe grøn dannelse  og grønt medborgerskab.

  Den grønne omstilling kræver også tværgående samarbejde internt i kommunen og på tværs af fagligheder og sektorer I netværket vil vi også beskæftige os med nye metoder og veje til at arbejde, samskabe og lede forandringer og strategiprocesser. Endelig får du mulighed for at udveksle erfaringer med kommuner, der også ønsker at arbejde med den grønne omstilling på kulturområdet samt et fælles møde med KL’s klimapolitiske netværk.

  Netværket afholder tre møder i 2024, der er bygget op omkring oplæg, cases og workshops. Som afslutning på forløbet afholdes en offentlig konference, hvor netværksdeltagerne har gratis adgang og har mulighed for at præsentere deres strategier, handlingsplaner og overvejelser.

  På møderne kan du bl.a. møde:

  • Katherine Richardson, klimaekspert og professor i biodiversitet, Københavns Universitet, medlem af 2030-panelet
  • Anne Tortzen Bager, ph.d. og forfatter til ”Klima, demokrati og samskabelse – kommunen som katalysator for klimaengagementet”
  • Jesper Rosenberg Hansen, forsker i åbne strategier og distribueret ledelse, professor ved Institut for virksomhedsledelse, Aarhus Universitet, tilknyttet Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, AAU
  • Thomas Sture Rasmussen, verdensmålskoordinator og leder af folkebibliotekernes netværk DB2030  
  • Jacob Teglgaard, stifter og leder af Bæredygtigt Kulturliv NU
  • M.fl.

     Læs mere om og tilmeld dig netværket her   

  Sidst opdateret: 9. februar 2024