Gå til hovedindhold
Erhverv
Turisme

Turisme

Her kan du blive klogere på turismen i Danmark samt læse om turistfremmeindsatsen. Derudover er relevante dokumenter og oftest stillede spørgsmål til organiseringen på turismeområdet samlet her.

Indhold

  Turismen er et vigtigt erhverv, som er med til at skabe arbejderpladser og udvikling i byer, landområder og ved kyster i hele Danmark. Kommunerne er med til at sikre fundamentet for turisme i Danmark: Det er kommunerne, der sørger for, at strande, bymiljøer og infrastruktur er i orden, og at turismevirksomhederne kan få de nødvendige tilladelser og godkendelser til udvikling. Kommunernes skaber desuden værdi på turismeområdet ved at sikre sammenhæng ift. planlægning, levende bymidter, lokalt kultur- og erhvervsliv, klimasikring og rekreative faciliteter.

  I løbet af de seneste år har bæredygtighed udviklet sig til at være mere eller mindre et grundvilkår i turismen. Det stiller nye krav til aktører i turismen, både private og offentlige, herunder kommuner. Derfor handler det også om at kunne matche efterspørgslen på bæredygtige turismeprodukter, herunder ift. grøn mobilitet og el-ladestandere. For kommunerne er samspillet mellem turister, lokale borgere og lokalsamfund meget vigtig i forhold turismeudviklingen. Heldigvis viser seneste tal også, at der generelt er bred opbakning til turismen i Danmark: I 2022 viste en analyse fra VisitDenmark, at 79 pct. af danskerne synes, at turismen er positiv for Danmark og 72 pct. synes, at turismen har en positiv betydning for deres lokalområde.

  Flere års solid vækst i danske turisme blev afbrudt af Covid-19, men i 2022 vendte udviklingen igen i for dansk turisme. I 2022 var der således 63,8 mio. turistovernatninger i Danmark fordelt på feriehuse, hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem, i lystbådehavne samt de mindre overnatningssteder. Med en stigning på 7,6 mio. udenlandske overnatninger vendte de udenlandske turister i 2022 stærkt tilbage til hoteller, feriecentre, vandrerhjem og campingpladser.

  Diagram - Turismens organisering

  Vil du vide mere?

  Læs om danskernes opbakning til turisme i Danmark her (VisitDenmark). 

  Se overnatningsstatistikkerne for hoteller, feriecentre, campingpladser mv. her (Danmarks Statistik).

  Den decentrale turismeindsats blev konsolideret i 19 tværkommunale destinationsselskaber ved udgangen af 2020 efter Lov om erhvervsfremme fra 2018. Derudover fremgik det af aftalegrundlaget mellem den daværende regering og KL, at destinationsselskaberne fremover skulle varetage den lokale turismefremmeindsats. Der er i dag 19 tværkommunale destinationsselskaber. De arbejder med den samlede destinationsudvikling i samarbejde med de kommuner, der er med i det konkrete destinationsselskab. Det enkelte destinationsselskabs konkrete indsatser fastlægges lokalt og kan indeholde markedsføring, strategisk destinationsudvikling, produktudvikling, forretningsudvikling og gæsteservice. Danske Destinationer er brancheorganisation for destinationsselskaberne.

  Vil du vide mere?

  Læs om Finansministeriets aftale om kommunernes økonomi for 2019 her (Regeringen).

  Se VisitDenmarks desitinationsmonitor her (VisitDenmark).

  Besøg DanskeDestinationers hjemmeside her (Danske Destinationer).

  National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme

  I juni 2022 kom lancerede den daværende regering en ny national turismestrategi: Strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme. Strategiens overordnede vision er, at ”Turismen skal styrke dansk økonomi og det danske samfund gennem en miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig vækst, der skaber værdi for borgere, turister og lokalsamfund”. Bæredygtighed har fået en central rolle og deles op i tre dimensioner: miljømæssig bæredygtig turisme, økonomisk bæredygtig turisme og socialt bæredygtig turisme. Visionen for strategien er, at dansk turisme frem mod 2030 skal udvikles for at opnå 1) Grønne og bæredygtige løsninger med mindre miljø- og klimaftryk, 2) Flere turister med et større turismeforbrug i Danmark og 3) Tilfredse turister, borgere og medarbejdere.

  Turisme på det nationale niveau

  Turisme er forankret i Erhvervsministeriet med erhvervsministeren som ressortminister. Til at styre den offentlige turismefremmeindsats er Det Nationale Turismeforum nedsat og rådgives af Dansk Turismes Advisory Board. Nationalt er der tre udviklingsselskaber, der skal bidrage til udviklingen af de tre forretningsområder; Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark for møde- og erhvervsturisme samt Dansk Storbyturisme. VisitDenmark er ansvarlig for at koordinere den internationale markedsføring af Danmark og at samle viden.

  Netværk for Bæredygtig Turisme

  Tilmeld dig her