Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Analyser

Kommunal Arbejdsgiverpraksis

KL arbejder løbende med forskellige projekter under overskriften Kommunal Arbejdsgiverpraksis. Arbejdet skal sikre, at medarbejderressourcerne anvendes hensigtsmæssigt til gavn for kommuner, medarbejdere og borgere.

Indhold

  Kommunal Arbejdsgiverpraksis kører i to spor

  Der er indtil videre igangsat to projekter i regi af Kommunal Arbejdsgiverpraksis: 

  I Danmark går næsten alle børn i dagtilbud. Området er et af de vigtigste kommunale kernevelfærdsområder, og derfor er det en kommunalpolitisk forpligtigelse af tage ansvar for at udvikle og sikre kvaliteten.

  De kommunale dagtilbud har over en lang årrække ændret sig fra at være pasningsordninger til at være helhedsorienterede dagtilbud med fokus på læring, udvikling, trivsel og dannelse. Synkront med dette er der også kommet et større fokus på faglig kvalitet, evalueringskultur og stærke faglige fællesskaber. Det skyldes blandt andet en ny dagtilbudslov fra 2017 og øget forskning på området. 

  Undersøgelse blandt 700 medarbejdere
  Udviklingen forudsætter blandt andet et øget fokus på arbejdsgiverrelaterede emner, der understøtter arbejdet med kerneopgaven og god ledelse.

  I regi af projektet om kommunal arbejdsgiverpraksis har KL i 2017 udarbejdet en tids- og opgaveundersøgelse i fem kommuner. Her har knap 700 medarbejdere registreret deres tid og opgaver i en 14 dages periode. Undersøgelsen viste blandt andet, at personalet brugte cirka 80 procent af deres tid sammen med børnene.

  Undersøgelsen kan bruges som grundlag for en lokal dialog om brugen af personaleressourcerne set i lyset af målet om øget børnetid.

  Metode og resultater fra tids- og opgaveregistreringsundersøgelse.pdf

  Inspiration til god brug af data

  Kommunale cases kan bruges til inspiration i det videre arbejde lokalt. Nedenfor kan du finde et casekatalog med fem kommuners fortællinger om deres brug af data på daginstitutionsområdet. Derudover kan du finde et inspirationskatalog, der sætter fokus på sygefravær og personaleressourcer gennem viden, eksperter, gode råd og kommunale cases. 

  Casekatalog - Datakultur Kommunal Arbejdsgiverpraksis.pdf

  Inspirationskatalog - Arbejdsgiverpraksis på dagtilbudsområdet.pdf

  Hvis du blot ønsker at danne dig et hurtigt overblik, kan du starte med at læse denne artikel fra KL's nyhedsbrev Momentum:

  Personale i daginstitutioner bruger tiden med børnene

  Hvert år prioriterer kommunerne cirka 175 milliarder kroner, som dækker den samlede lønsum hos de 500.000 kommunale medarbejdere. 

  Arbejdsgiverpolitiske nøgletal er et nyt nøgletalsprodukt i FLIS. Nøgletallene kan bruges til at understøtte kommunernes arbejde med at øge kvalitet og styring ved hjælp af blandt andet øget transparens og benchmarking. 

  Nøgletallene kan bruges til sammenligning mellem kommuner og mellem enheder inden for den enkelte kommune og på tværs af serviceområder. 

  Udvikling måned for måned
  Med nøgletallene kan kommunerne følge udviklingen fra måned til måned for fire arbejdsgiverrelevante områder: Sygefravær, medarbejdersammensætning, personaleomsætning og ansættelsesformer.

  De arbejdsgiverpolitiske nøgletal er bearbejdet efter fælleskommunale definitioner på tværs af systemer. Dette gør det nemt at sammenligne data internt i kommunen, i forhold til andre kommuner og i forhold til landsgennemsnit.

  Introduktion til arbejdsgiverpolitiske nøgletal i FLIS.pdf

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Trine Dahl Iversen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3085

  E-mail: trdi@kl.dk