Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre

Sundhedsreform og sundhedsklynger - Dokumenter

Læs mere i dokumenter fra arbejdet på området.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  I et fælles brev til Sundhedsministeren opfordrer Sygehussamarbejdet, KL, Danske Regioner og PLO til politisk handling fra regeringen. Der er behov for en afklaring af sundhedsvæsenets fremtidige udvikling, og både arbejdsgivere og medarbejdere venter på at komme i gang.

  En politisk retning for udvikling af sundhedsvæsenet.pdf

  KL's forslag til en sundhedsreform.pdf

  Dette notat indeholder beskrivelser af relevant lovgivning, når kommuner og regioner arbejder samdriftslignede tiltag, fx ved at en myndighed varetager opgaver for en anden myndighed. Notatet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. Regioner og kommuner har i 2018 indsendt de barrierer, som de oplever for at arbejde med fx fælles ledelse, opgaveløsning eller økonomi. På baggrund af disse er de lovgivningsmæssige rammer og muligheder beskrevet juridisk.

  Afrapportering - samdrift.pdf

  I 2021 udfører 79 pct. af kommunerne kapillærblodprøver og 40 pct. udfører venøse blodprøver. Venøse blodprøver er alene steget 16 pct. point på blot ét år. Der er altså tale om en konkret opgave, der som udgangspunkt løses af regionen og almen praksis, men som vokser i kommunerne.

  For at afdække opgavens karakter, har KL foretaget en lille kvalitativ undersøgelse blandt syv kommuner, som kan downloades nedenfor. Analysen fokuserer på venøse blodprøver, fordi de er mere komplekse end kapillærblodprøver, kræver mere udstyr og ikke indgår i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

  Analysenotat ang. blodprøvetagning i kommunale akutfunktioner.pdf

  Som tillæg til ovenstående har KL udarbejdet et notat, der tydeliggør, hvilke elementer man skal overveje ved evt. afprøvning af forskellige løsninger for mobil blodprøvetagning i en sundhedsklynge og ved evt. indgåelse af aftaler med regionen omkring blodprøvetagning.

  Notat omkring blodprøvetagning til sundhedsklynger.pdf

  Tjeklisten kan fungere som et redskab til at afklare rammerne for såvel forsøg med som med reel omstilling, hvor der er et tydeligt potentiale forbundet med en flytning/ændring af opgavevaretagelse på tværs af sektorer. Potentialerne kan rumme flere elementer, herunder hensigtsmæssig brug af det samlede sundhedsvæsens ressourcer, økonomi, arbejdskraft og/eller hensynet til borgerne. Arbejdet er inspireret af Syddanmarks ”Model for planlagt opgaveoverdragelse” og Midtjyllands ”Model for spredning af tværsektorielle indsatser”. Med udgangspunkt heri er det søgt yderligere at tydeliggøre forhold omkring bl.a. jura og økonomi forbundet med opgaveoverdragelse.

  Tjeklisten favner en række temaer, som med fordel kan fungere som et udgangspunkt for lokale drøftelser om planlagt omstilling og som bør afklares forud for indgåelse af aftaler.

  Tjekliste ved omstilling og opgaveoverdragelse.pdf

  Sidst opdateret: 27. juni 2024

  Kontakt

  Kontorchef

  Hanne Agerbak

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3116

  E-mail: hgb@kl.dk

  Chefkonsulent

  Jacob Meller Jacobsen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3852

  E-mail: jjc@kl.dk