Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre

Patientsikkerhed

Patientsikkerhed handler om at forebygge, at der sker utilsigtede hændelser, når patienten er i kontakt med sundhedsvæsnet. Dette er også gældende for de kommunale sundhedstilbud, og derfor har flere kommuner igangsat indsatser, som skal forbedre patientsikkerheden.

Indhold

  Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundhedsministeriet og KL står bag projektet I Sikre Hænder. Projektet har kørt fra 2013 til 2023 med tre runder, hvor i alt 33 kommuner har deltaget.

  Formålet med I sikre hænder er, at kommunale plejecentre og hjemmeplejen reducerer antallet af utilsigtede hændelser som fx tryksår og medicinfejl. Det sker ved, at de sundhedsprofessionelle får metoder til at systematisere deres arbejdsgange. De deltagende kommuner har opnået flotte resultater med at forbedre patientsikkerheden fx med markante reduktioner af alvorlige medicinfejl, der kræver lægekontakt og reduktion i tryksår.

  Læs mere på projektets hjemmeside isikrehaender.dk

  I sikre hænder arbejder efter forbedringsmodellen i deres kvalitetsarbejde. Forbedringsmodellen er en særlig metode, hvormed der enkelt og systematisk kan afprøves små forbedringer, for at se om de har en effekt.

  Region Hovedstaden tilbyder gratis e-læringskurser i forbedringsmodellen:

  forbedringsmodellen.dk

  Det overordnede mål med at rapportere utilsigtede hændelser er at forbedre patientsikkerheden og understøtte en sikkerhedskultur i sundhedsvæsenet, hvor man lærer af de fejl, der bliver begået. Hensigten er, at viden om utilsigtede hændelser kan bruges til at undgå lignende situationer i fremtiden til gavn for den næste patient.

  En utilsigtet hændelse (UTH) er en begivenhed, der forekommer i forbindelse med udførelsen af sundhedsydelser, som forvolder skade, eller kunne forvolde skade på borgeren. Forværring og dødsfald relateret til borgers sygdom, er ikke en utilsigtet hændelse og skal ikke rapporteres.

  Personer, der udfører sundhedsydelser, har pligt til at rapportere utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Læs mere på styrelsens hjemmeside(stps.dk)

  På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan man finde forskellige læringsmaterialer om UTH’er:

  Klog på UTH - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

  Regionale, kommunale og private institutioner, der er registreret som hospital i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR), er forpligtigede til at modtage og sagsbehandle utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

  Styrelsen for Patientsikkerhed planlægger en opdatering af DPSD, der forventes at kunne tages i brug i løbet af 2024.

  Ny risikomanager?

  Er du ny i arbejdet med patientsikkerhed i kommunen, og har du brug for at blive klædt på til at arbejde aktivt med og i DPSD kan du tilmelde dig det

  Grundlæggende kursus (cok.dk)

  Erfaren men mangler redskaber til data og læring

  Kunne du tænke dig at blive endnu skarpere til at bruge DPSD aktivt i dit arbejde med patientsikker kan du tilmelde dig

  kurset for erfarne brugere af DPSD (cok.dk)

  Kombinér to kurser

  Hvis du er ny risikomanager kan du også vælge at kombinere de to kurser – så du først kommer på kurset i basal DPSD og dernæst på kursus i rapportmodulet.

  Sidst opdateret: 17. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Sara Backe

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3680

  E-mail: sarb@kl.dk