Gå til hovedindhold

Retssikkerhed

Fejl i handicapsager

Social
Handicap

For mange borgere med handicap eller psykiske vanskeligheder er den hjælp, de får fra kommunen afgørende for, at de kan få et så selvstændigt liv som muligt. Herunder kan I læse jer ind på lidt fakta om sagen.

Borgerinddragelse

Social

I kommunerne skal vi blive endnu bedre til at gå i dialog med og inddrage borgerne. Erfaringer fra adskillige kommuner viser, at jo bedre vi er til at få en god dialog med borgeren, desto større er chancen for, at de er trygge, og at vi bevilger de rigtige indsatser, som rent faktisk gør en positiv forskel for den enkelte.

Kompetenceudvikling

Social
Kompetenceudvikling

Kommunerne har allerede dygtige og engagerede medarbejdere og ledere på det specialiserede socialområde. Men det er et komplekst område, som kræver stærke faglige kompetencer. Derfor har vi brug for at fastholde et kontinuerligt fokus på god ledelse og kompetenceudvikling af vores medarbejdere.

Regelforenkling

Social

Kommunerne og KL ønsker at styrke retssikkerheden for borgere, som har brug for hjælp fra kommunen, fx på grund af et handicap. En barriere er, at reglerne på socialområdet er svære at forstå og administrere. Derfor er regelforenkling vejen frem.

Samarbejde med Ankestyrelsen

Social

Siden 2018 har KL intensiveret dialogen og samarbejdet med Ankestyrelsen, bl.a. i Ankestyrelsens Dialogforum, som blev etableret som følge af økonomiaftalen for 2019. Med økonomiaftalen for 2021 blev det desuden aftalt mellem regeringen og KL at etablere et permanent underudvalg til Dialogforum.

Samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Social
Handicap

Danske Handicaporganisationer (DH), KL og 23 andre organisationer på socialområdet har besluttet at etablere et fælles Dialogforum om Retssikkerhed for perioden 2022-2023.