Gå til hovedindhold
Personalejura

Ændringer i medarbejdernes ansættelsesvilkår

Arbejdsgiver kan ændre medarbejderes ansættelsesvilkår. Nogle ændringer kan gennemføres uden varsel, mens andre ændringer er væsentlige og skal ske som en opsigelse med tilbud om genansættelse på ændrede vilkår.

Indhold

  Ledelsesretten giver arbejdsgiver adgang til bl.a. at ændre arbejdsgange, mødetider og organisering af arbejdet. Det skal medarbejderne acceptere og ændringer kan gennemføres som arbejdsgivers finder hensigtsmæssigt.

  Nogle ændringer gør så stort indgreb i medarbejderens ansættelsesvilkår, at de betragtes som væsentlige. Væsentlige ændringer kræver, at arbejdsgiver overholder visse procedurer.

  En væsentlig vilkårsændring er en ændring af medarbejders ansættelsesforhold, som afviger væsentligt fra medarbejderens kontrakt. Der findes ingen regler som fastlægger, hvornår en ændring er væsentlig.

  Vurderingen af hvornår en vilkårsændring er væsentlig afhænger af den enkelte medarbejders forhold.

  Forhold, der kan inddrages i vurderingen:

  • Hvilke vilkår indeholder ansættelseskontrakten og aftalerne for ansættelsen?
  • Hvad er omfanget og karakteren af ændringen?
  • Er ændringen permanent eller midlertidig?
  • Sker ændringen i opsigelsesperioden?
  • Er der tale om generelle ændringer, fx i forbindelse med større omstruktureringer?
  • Har arbejdsgiver taget forbehold for ændringer?
  • Har medarbejderen tidligere accepteret lignende ændringer?
  • Gælder der en praksis eller kutyme for en bestemt indretning af ansættelsesvilkårene?
  • Har medarbejderen udtrykt personlige behov, som er gjort til en del af ansættelsen?

  Hvis ændringen er væsentlig, skal den gennemføres som en opsigelse med tilbud om genansættelse på ændrede vilkår.

  Opsigelsen skal ske efter de almindelige procedureregler, som findes i overenskomsterne og forvaltningsloven.

  En væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene træder i kraft efter udløbet af medarbejderens opsigelsesvarsel, medmindre arbejdsgiver og medarbejder har indgået aftale om andet.

  Jura og EU rådgiver i alle sager om vilkårsændringer.

  Jura og EU udbyder, i samarbejde med Komponent, jævnligt kurser om vilkårsændringer. Kurset kan også rekvireres til jeres kommune og sammensættes efter jeres behov.

  cok.dk

  Sidst opdateret: 6. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Anne Færge Bork

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3778

  E-mail: afb@kl.dk