Gå til hovedindhold
Uddannelsesvejledning
Børn og unge

Vejledning i grundskolen

Alle elever i grundskolen modtager uddannelses- og erhvervsvejledning i 7.-10. klasse. Vejledningen hjælper eleverne med at være nysgerrige på mulighederne efter grundskolen. Vejlederen støtter dem i at vælge ungdomsuddannelse på et reflekteret og oplyst grundlag.

Indhold

  Om vejledningsopgaverne i grundskolen

  Den kollektive vejledning er obligatorisk for alle elever og har til formål at forberede den enkelte elev på at vælge en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. I den kollektive vejledning kan eleverne spejle sig i hinanden og inspirere hinanden, når det kommer til at blive klogere på uddannelsesmulighederne efter grundskolen. Med den kollektive vejledning skabes et rum, hvor eleverne kan blive trygge i at snakke og reflektere om dere uddannelsesvalg med hinanden. Den kollektive vejledning foregår klassevis i 7.-10. klasse, hvor eleverne løbende præsenteres for optagelse.dk og informeres om uddannelsesmuligheder samtidig med, at der afholdes informationsmøder for elever og forældre. 

  Alle kommuner og skoler skal tilbyde individuel vejledning til elever, der ikke er vurderet parate til en eller flere ungdomsuddannelser. Individuel vejledning er målrettet den enkelte elev og tager udgangspunkt i elevens individuelle behov. I gruppevejledning vejledes en mindre grupper elever sammen. Eleverne kan grupperes på flere forskellige måder i mindre grupper, f.eks. kan de være i grupper med klassekammerater, som er udfordret af det samme som dem selv ift. valg af uddannelse. Nogle kommuner og skoler tilbyder individuel vejledning til alle elever eller integrerer gruppevejledning i den kollektive vejledning, som alle elever deltager i.

  Erhvervspraktikken foregår i en virksomhed eller på en arbejdsplads uden for skolen. Som en del af udskolingen har alle elever, der selv kan finde en praktikplads, ret til en uges erhvervspraktik i 8. og 9. klasse. I flere kommuner er erhvervspraktik organiseret som klassevis praktik i 8. og/eller 9. klasse som en del af de obligatoriske vejledningsaktiviteter i udskolingen. 

  Brobygning er obligatoriske besøg på ungdomsuddannelser i udskolingen, hvor eleverne deltager i undervisningen på en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Brobygningen koordineres i samarbejde mellem kommunerne og de lokale uddannelsesinstitutioner. 

  I mange kommuner har vejlederne ofte en koordinerende rolle mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i forbindelse med erhvervspraktik og brobygning. Dertil kan vejlederne have en rolle ift. forberedelse og opsamling af elevernes oplevelser i erhvervspraktik eller brobygning. 

  Afskaffelse af Uddannelsesparathedsvurderingen

  Til og med skoleåret 2023/2024 har elever i grundskolen skulle uddannelsesparathedsvurderes. Uddannelsesparathedsvurderingen har været en del af proceduren for ansøgning til ungdomsuddannelser. Fra skoleåret 2024/2025 er uddannelsesparathedsvurderingen afskaffet.

  Sidst opdateret: 22. april 2024

  Kontakt

  Programleder

  Ursula Dybmose

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3826

  E-mail: udy@kl.dk

  Konsulent

  Claire Stevens-Lekfeldt

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3929

  E-mail: clsl@kl.dk