Gå til hovedindhold
Social
Voksne
Netværk

Ledernetværk på voksensocialområdet

KL driver et landsdækkende netværk for kommunale chefer og ledere med ansvar for myndighedsarbejdet på voksensocialområdet. I ledernetværket er der pt. 191 deltagere fra 88 kommuner.

black smartphone near person

Indhold

  Deltag i KL’s voksenledernetværk og styrk kvaliteten af det kommunale myndighedsarbejde på voksensocialområdet bl.a. ved at dele erfaringer på tværs af kommuner og ved at bringe ny viden i spil.

  I ledernetværket for voksensocialområdet tager vi afsæt i de aktuelle faglige og økonomiske udfordringer og taler ind i fremtiden med fokus på, hvordan ledere i kommunerne kan udvikle området.

  I ledernetværket har vi fokus på, hvordan ledelse af myndighedsarbejdet kan understøtte den strategiske udvikling af området - organisatorisk, fagligt og økonomisk.

  Temaer på møderne i den kommende periode vil fx kunne være velfærdsteknologi og digitalisering, udvikling af myndighedsområdet med fokus på fleksibilitet, flerfaglighed og progression, udvikling af tilbudsviften, samt effektiv økonomisk styring.

  Netværket er et fagligt arbejdsrum, hvor konkret sparring, faglige drøftelser og videndeling på tværs af kommunerne er det bærende.

  På møderne er der både fokus på et udvalgt tema og gerne også et aktuelt emne. Møderne vil indeholde oplæg fra videns- eller fagpersoner og oplæg med konkrete eksempler og inspiration fra andre kommuners arbejde med emnet. Og ikke mindst vil der være god tid til drøftelser og sparring på tværs af kommuner.

  Ambitionen med møderne er, at de giver næring til såvel refleksion over egen praksis som inspiration og sparring ift. konkrete løsninger på lokale udfordringer, der taler ind i den overordnede situation på socialområdet.

  KL's ledernetværk på voksensocialområdet er organiseret i to parallelle netværk henholdsvis øst- og vest for Storebælt.

  Netværket mødes to gange årligt til et heldagsmøde i hhv. marts og oktober.

  Ledernetværket henvender sig til chefer og ledere med ansvar for myndighedsarbejdet på det specialiserede voksensocialområde:

  Chefer med det overordnede ansvar for voksensocialområdet
  Myndighedsledere mv.
  Teamledere, gruppeledere m.fl.
  Ledernetværket har kørt siden 2015. I dag er der 186 medlemmer fra 89 kommuner.

  Pris for medlemskab og deltagelse er 3020 kr. pr. deltager om året ekskl. moms (2024-priser).

  Skal du/I tilmelde nye deltagere, eller træder du ud af ledernetværket, bedes du sende en mail til ledernetvaerksocial@kl.dk.

  Ledernetværksmøderne bliver afholdt på følgende datoer:

  • Tirsdag d. 8. oktober 2024
  • Mandag d. 21. oktober 2024
  Sidst opdateret: 30. april 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Katrine Nørtoft Magelund

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3548

  E-mail: kanm@kl.dk